Po řadě vyšetření a mnoha pobytech v několika nemocnicích si vyslechli, že Tonička má mozkovou obrnu, atrofii mozku, poškození na malém mozečku, které má vliv na koordinaci pohybu, a změny na bílé mozkové kůře.

Rozhodli se s nepříznivými diagnózami bojovat a chtějí své dcerce zlepšit kvalitu života. „Tonička je obrovský bojovník s neskutečnou chutí do života. Velký hnací motor má ve své sestřičce Marušce, která velmi dobře chápe stav i potřeby Toničky. Snaží se se sestrou hrát si a pomáhá jí, jak jen dokáže. Je neuvěřitelné, jak silně empatické může dítě být,“ popisuje maminka dvojčat. Jednoduché to ale nemají. „Často jezdíme s Toničkou na různé rehabilitační pobyty. Pokud to jen trochu jde, jezdí obě děvčata. Někdy to ovšem možné není. Na obou je patrné, jak odloučení těžko snášejí. Jsou spolu propojené, jako jakákoliv jiná dvojčata. Neustále sháníme finanční prostředky na léčbu a různé terapie, které by Toničce mohly pomoci. Díky finanční pomoci spousty lidí jí můžeme dopřát kvalitní péči. Už pět let intenzivně cvičíme na klinikách ATC Clinic Praha, Axon, kde absolvujeme třikrát do roka intenzivní neurorehabilitace v délce tří týdnů. Nově jsme absolvovali 14denní neurorehabilitační pobyt ve společnosti SEREMA Liberec a také nově jezdíme na pohybové poradenství a konzultace do společnosti Easiolab Praha,“ uvádí.

Waffle Bar v Karlových Varech
Matka se synem vsadili v době covidu ve Varech na waffle a jsou úspěšní

Všechna cvičení stojí nemalé finanční prostředky, které zajišťují všemi dostupnými cestami. Velkou nadějí je pro ně fakt, že Tonička byla označena jako vhodný kandidát pro terapii kmenovými buňkami ve společnosti BLUE HORIZON v Bratislavě, která může celkově zlepšit její zdravotní stav. Tato terapie je cílená na mozek, obnovu činnosti nervů a řečové centrum. Právě na podporu Toničky se 16. září v kostele Povýšení svatého Kříže v Karlových Varech v Rybářích uskutečnil koncert nazvaný Srdce na dlani, který uvedl dirigent Martin Šanda s komorní částí Bohemian symphony orchestra (BSOP).

„Jsem plný obdivu ke všem, kteří pomáhají, zpěvákům, hráčům a všem podporovatelům,“ uvedl na koncertu moderátor Jan Picka.

Koncert přijeli podpořit známí umělci, jako David Gránský, Josef Vágner, Zbyněk Drda, Kateřina Jindrová Zítková a už zmíněný BSOP pod taktovkou Martina Šandy.

Nedílnou součástí koncertu byl také soubor Andělské hlasy pod vedením Štěpánky Steinové a klavírista Jindřich Volf mladší. "Vybralo se přesně 22 511 korun a šek v hodnotě 10 000 korun věnovali Karlovaráci a pan Martin Maleček," uvedla za organizátory Štěpánka Steinová.

Pomoci je možné také zasláním peněz na transparentní účet 223428098/0600 a do poznámky připsat Tonička.