„Karlovy Vary se snaží najít vhodnou úpravu provozu koňských spřežení ve vnitřním lázeňském území. Stále považujeme kočáry za tradiční karlovarskou turistickou atrakci, ovšem také jsme pravidelně dostávali podněty na to, že kočárů je ve městě příliš, že jejich stanoviště, především u hlavní pošty, nevyhovuje, je přeplněné, šíří se z něj zápach a podobně," uvedl Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

Město se proto rozhodlo přijmout taková opatření, aby mohlo provozovatele kočárů smluvně zavázat k plnění základních povinností. „Jednalo s nimi o pronájmu stanovišť pro kočáry, kterých je nyní osm. Čtyři jsou tak jako dříve na Divadelním náměstí a čtyři na nábřeží Osvobození u Smetanových sadů. Toto stanoviště město zřídilo letos na jaře a nahrazuje dřívější stanoviště přímo u hlavní pošty. Stavební práce zatím stály přibližně 100 tisíc korun. Stanoviště ještě dostane asfaltový povrch," vysvětlil mluvčí.

Smlouvu o pronájmu stanovišť pro kočáry uzavřelo město s Cechem fiakristů Karlovy Vary, a to na dobu pěti let, za 420 tisíc korun ročně.

„Pokud bude řádně plněna, opravňuje cech ke každoročnímu udělení osmi výjimek. Kromě držitelů výjimek je od 1. dubna 2015 do vnitřního lázeňského území vjezd kočárů a jiných potahových vozidel zakázán dopravní značkou B9 zákaz vjezdu potahových vozidel," doplnil mluvčí. Výjimka je přenosná, Cech fiakristů může kočáry různě střídat. Kdo, kdy a s kterým kočárem pojede, je tak na uvážení cechu. „Pro nás je důležité, že každý kočár, který se bude pohybovat v lázeňské zóně, musí mít s sebou výjimku jinak se jedná o přestupek nerespektování dopravního značení," zdůraznil mluvčí. V jednom okamžiku tak může být v lázních maximálně osm kočárů, čemuž odpovídá i počet stanovišť.