Bečov o tento statut přišel v polovině minulého století a navrácen mu byl přesně 5. října 1998. Konference nazvaná 620 let Bečova nad Teplou navázala na předcházející konference 600 let města Bečov nad Teplou, Osmičky v historii města a mezinárodní konferenci Sedm století Bečova nad Teplou.

„Organizace těchto konferencí měla za cíl založit tradici setkávání odborníků i laické veřejnosti nad tématy mapujícími historii a zároveň nastínit tvorbu novodobých modelů udržitelného rozvoje cestovního ruchu ve vztahu k historickým památkám, s citlivou tolerancí k trvale zde žijícím obyvatelům,“ uvedla první místostarostka Bečova Olga Haláková a dodala, že zveřejněné příspěvky, které zazněly na této konferenci, budou vydány tiskem ve Sborníku 620 let Bečova nad Teplou. Během konference zazněly příspěvky o Josefu Labitzkém, výtvarné tvorbě Olgy Halákové, přiblíženy byly i cíle bečovské farnosti a uvedeny byly i výsledky průzkumu náměstí a městského opevnění. Dále byly sděleny poznatky o Bečovské botanické zahradě, výsledky archeologického průzkumu zdejší synagogy a aktivity na hradě a zámku.

„Pozornost byla věnována i proměnám města za poslední desetiletí,“ doplnila Haláková s tím, že aby byl zajištěn dobrý rozvoj města, musí mu předcházet znalost jeho historie.