Už letos na podzim by měla být definitivně založena Karlovarská asociace kongresové turistiky. Jejími zakládajícími partnery jsou karlovarské Infocentrum, Grandhotel Pupp, hotel Thermal, společnost Eden Group a lázeňský hotel Imperial. Podnět k založení této organizace vzešel z karlovarského Infocentra. „Obdrželi jsme dotaci 1,6 milionu korun.

Kromě propagace města byla jednou z podmínek vytvoření organizace, která by zajišťovala servisní služby. Kromě významných karlovarských hotelů by v konečné fázi měli být jejími členy také dopravci v cestovním ruchu, tlumočnické firmy a společnosti, které zajišťují při kongresech technické zázemí,“ vysvětlil Petr Masák, ředitel Infocentra.

Infocentrum už na organizaci a zajišťování kongresové tu ristiky vyčlenilo jednoho pracovníka. „Ten má na starosti veletrhy, shromažďuje informace a eviduje poptávku a nabídku, již pak rozesílá těm hotelům, na něž by kongres o určitém počtu účastníků pasoval,“ nastínil současnou praxi Petr Masák. Podle něj se kongresová turistika začíná v Karlových Varech zdárně rozvíjet. „Je to perspektivní odvětví cestovního ruchu. Každý z účastníků kongresu utratí v lázeňském městě třikrát více peněz než běžný host a kongresy dokáží naplnit kapacitu lázeňských domů během zimních měsíců,“ doplnil ředitel. Kromě kongresů bude asociace organizovat i tak zvanou zážitkovou turistiku, například šachové turnaje a podobně.

Prospekty s nabídkou, co vše je možné v Karlových Varech zorganizovat, už Infocentrum připravilo. Že je kongresová turistika v lázeňském městě na vzestupu, to potvrzuje i ředitel Thermalu Josef Neufus. „Poptávka je obrovská, že téměř nestíháme kapacitně. Při velkých kongresech úzce spolupracujeme s ostatními hotely,“ uvedl ředitel Neufus.