K tomuto závěru došli účastníci jednání zaměřeného právě na roli kongresové turistiky. Pozvání na jednání přijali kromě významných hoteliérů i zástupci Destinační agentury Živý kraj, Asociace hotelů a restaurací České republiky a Carlsbad Convention Bureau.

„Aktuálně jsme ve fázi, kdy dokončujeme koncepci rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji. Její součástí je samozřejmě i kongresová turistika, o které se často hovoří, že má velký, avšak nevyužitý potenciál. Jsme proto rádi, že se nám podařilo pozvat významné osobnosti z oblasti hotelnictví a že jsme s nimi mohli jednat o tom, jak tento potenciál vůbec využít,“ uvedl krajský zastupitel pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO Vojtěch Franta.

Karlovy Vary i další města v Karlovarském kraji, která jsou pro pořádání kongresů či sympozií atraktivní, ať už jsou to Mariánské Lázně či Františkovy Lázně, disponují velkou nabídkou ubytovacích a stravovacích služeb, které jsou vhodné pro kongresovou turistiku. Jenomže hoteliéři, což vyplynulo i ze zjištění Deníku, preferují hlavně delší pobyty.

Účastníci kongresů obvykle využijí hotelových služeb v průměru pouze na jeden či dva dny. V případě lázeňských hostů lze však hovořit o týdnech.

Podle Franty je také problém s ubytovacími kapacitami, kdy plně obsazené hotely již nemohou realizovat akce většího charakteru. Pro hoteliéry jsou tak daleko zajímavější akce menšího typu. Dalším z problémů je dostupnost Karlovarského kraje. Chybí nejen kvalitní silniční napojení směrem na východ, ale omezena je i nabídka leteckých linek.

Z těchto důvodů jsou kongresy organizovány převážně ve spádových oblastech v Praze a Brně.

„Shodli jsme se na tom, že kongresová turistika by měla být pro náš region spíše doplňkovou, případně mimosezonní službou. Pozornost bychom měli soustředit zejména na propagaci menších akcí a marketingovou kampaň směřovat na západ, k našim sousedům, pro které je dojezdová vzdálenost přijatelnější. Zároveň jsme se bavili o spuštění takzvaného ambasador programu, v rámci kterého by za náš kraj na nejrůznějších akcích lobovali významné osobnosti, jako jsou lékaři či například vědci,“ dodal Franta.

Že mají hosté přijíždějící například do Karlových Varů zájem spíše o delší pobyty, potvrzují i statistiky za loňský rok.

Přijelo sem a přenocovalo tady celkem 370 439 hostů z tuzemska i zahraničí, což byl meziroční nárůst o 13 procent.

Počet přenocování pak vzrostl v porovnání s rokem 2016 o 12 procent a průměrná délka pobytu přitom dosáhla skoro šest dnů.

Pokud jde jen o karlovarská lázeňská zařízení, do nich vloni přijelo z celkového počtu návštěvníků na 185 660 hostů, meziročně p deset procent více. Průměrná délka jejich pobytu se zvýšila na 8,1 dne.