Vedení karlovarského magistrátu nehodlá měnit svůj postoj ohledně konkurzů na ředitele karlovarských základních škol, na základě nichž končí ředitelka Základní školy Komenského Zdeňka Vašíčková a ředitel Základní školy jazyků v Libušině ulici Jiří Burian.

Jak už Deník informoval, vedení radnice se navíc rozhodlo zopakovat výběrové řízení na ředitele Základní školy Poštovní a Základní školy Krušnohorská, protože se do něho přihlásili jen ti současní, Karel Fiala a Josef Šrámek. Ačkoliv odborná hodnotící komise přidělila nejvíce bodů Vašíčkové a Burianovi, rada města, která má konečné slovo, nakonec vybrala jiné kandidáty. Aktuální situace kolem těchto čtyř škol rezonuje karlovarskou veřejností, a to nejen tou pedagogickou, ale i rodičovskou a kritizuje jí i opozice. To bylo důvodem sepsání petice občanů za opětovné jmenování Šrámka na škole Krušnohorská, vyjádření písemné podpory pedagogického sboru Fialovi na škole Poštovní a výzvy školské rady na škole Komenského adresované radě města, aby své rozhodnutí revokovala.

Herec Geoffrey Rush.
Letošní MFF nabídne mix filmů, v porotě bude australský herec Geoffrey Rush

Náměstek primátorky Martin Dušek (ANO), které má karlovarské školství ve své gesci, odmítl sdělit, co radní ředitelům vytýkají. Vašíčková a Burian se důvody svého znovuzvolení nedozvěděli. „Snažili jsme se vybrat co nejvhodnějšího kandidáta. To ale neznamená, že chceme dehonestovat práci stávajících ředitelů. V případě škol Poštovní a Krušnohorská jsme chtěli mít větší výběr, proto konkurz opakujeme. Zákon, tedy odborné komise, řeší pedagogické předpoklady. Pro nás jako radní jsou ale mnohem důležitější ostatní aspekty. Ředitel musí být i manažer. Pro radu byly důležité i personální, ekonomické a technické předpoklady. Díky čemu zvítězili kandidáti na Komenského a Libušině (místo Buriana vybrali radní jeho dosavadní zástupkyni Jaroslavu Trautnerovou a místo Vašíčkové Vilibalda Schlapáka, nynějšího speciálního pedagoga ze školy Krušnohorská – poznámka redakce)? Uspěli díky předloženým koncepcím,“ obhajoval postup radnice náměstek Dušek.

Zároveň odmítá, že by byly konkurzy zpolitizovány. „Je to zbytečně vyhrocená situace. Rada vybrala ty kandidáty, které doporučovala i odborná komise. Chceme dostat do škol svěží vítr,“ pokračoval Dušek.

Denní stacionář na onkologické a radioterapeutické klinice.
Stacionář pro onkologické pacienty se rozšířil, podívejte se

Školská rada ze školy Komenského připomíná, že radní města rozhodovali na základě blíže nespecifikovaných rozhovorů s jednotlivými kandidáty. „Zástupce školské rady, který byl přítomný v konkurzní komisi, srovnatelné kompetence a vize u druhého uchazeče (vítězný Schlapák – poznámka redakce) neshledal.

Školská rada se proto pozastavuje nad tím, že výše uvedená fakta byla pominuta, erudovaná odborná práce konkurzní komise a doplňkové poradní komise, obě byly jmenovány zřizovatelem, byla popřena a základem pro rozhodnutí o jmenování byl následný rozhovor s uchazeči v radě města. V tomto ohledu spatřuje školská rada v procesu jmenování ředitele školy radou města netransparentnost, nerespektování odborného hodnocení uchazečů konkurzní komisí a pracovní skupinou a absenci náležitého zdůvodnění rozhodnutí o jmenování,“ píše se v písemném prohlášení školské rady.

Čedičové varhany u Hlinek
CHKO poblíž varhan u Hlinek jako kamenolom: Těžit by se tu mohlo až do roku 2077

Rada města přistoupila k výběrovým řízením po uplynutí zákonné šestileté lhůty. Konkurzy vyhlásit mohla, ale nemusela. Jak už bylo zmíněno, dva se opakují. Zatímco v prvním kole se do nich přihlásil jen Fiala a Šrámek, ve druhém kole se počet uchazečů zvýšil. Na Poštovní školu se nyní hlásí čtyři kandidáti, na Krušnohorskou dva. „Konkurzy povede opět konkurzní komise, a ano, i v nich je ustanovená odborná skupina s hlasem poradním. Termíny, dokdy musí komise konkurzy ukončit a kdy musí zřizovatel rozhodnout o obsazení postu ředitele pevně stanovené nejsou, ale předpokládáme, že by je rada města měla jmenovat v červnu, aby se mohli své funkce ujmout o prázdninách a připravit se na nadcházející školní rok,“ doplnil mluvčí radnice Jan Kopál.

O vyhrocené atmosféře po konkurzech na ředitele karlovarských škol vědí i na centrále České školní inspekce. „Česká školní inspekce dlouhodobě zastává pozici, že ředitel školy je především pedagogický leader. Kvalitní zřizovatel je především dobrým správcem svých škol, tedy majetku a zároveň podporovatelem ředitele, který vede na škole pedagogické procesy. Pokud aktivní zřizovatelé převezmou část provozních záležitostí škol a podpoří tak vedení škol, ředitelé se mohou více věnovat žákům a pedagogům.

Zdroj: Kopecká Jana

Změna ředitele školy je vždy zásahem do chodu školy, tedy je poměrně velkým rizikem, měla by tedy být dobře připravena. Vždy je nutné jednat s ohledem na žáky a zachování či zvýšení kvality vzdělávacího procesu,“ reagoval pro Deník Karel Kovář, náměstek ústředního školního inspektora.