Zlepšování chůze, oslabování svalového napětí, pomoc rozvoji dosud nezvládnutých pohybů, koordinace pohybu, zesílení a sjednocení senzomotoriky, zlepšení rovnováhy, znovunabytí řeči, zvyšování sebedůvěry i zlepšování adaptace jednotlivců. To vše umožňuje hipoterapie, která je součástí rehabilitační péče. Možnosti hipoterapie nabízí také občanské sdružení Bambini, které funguje na závodišti v Karlových Varech. Více o této zajímavé rehabilitační metodě vysvětlila Lenka Seberová, která se hipoterapií zabývá už řadu let.

V čem vlastně spočívá hipoterapie? Můžete ji přiblížit lidem, kteří tento pojem ještě neslyšeli?
Hipoterapie je vlastně laicky řečeno spojení koně s člověkem. Je to léčebná metoda, která působí na člověka prostřednictvím pohybových impulzů, které vznikají při koňské chůzi. Díky tomu, že kůň má velice podobný způsob pohybu jako lidé, tak centrální nervový systém dává pohybově znevýhodněnému klientovi vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Hipoterapie může také působit preventivně tam, kde z důvodu onemocnění má člověk problémy s pohybem. Čím déle se klient terapii věnuje, tím je větší šance na zlepšení jeho stavu. Vždycky není hipoterapie samotná, ale ve spojení s dalšími rehabilitačními metodami. Děti například chodí plavat, hrají sledgehokej, a jedná se tedy vždy o ucelený program.

Při kterých onemocněních může tato rehabilitační metoda pomáhat? Můžete některé zmínit?
Je jich opravdu celá řada. Hipoterapii využívají například autistické děti nebo ty s mozkovou obrnou či s lehkou mozkovou dysfunkcí. Rehabilitace na koni má však i dobrý vliv na psychiku a nezřídka pomáhá lidem, kteří například mají problémy se závislostí na různých drogách nebo alkoholu.

Můžou se například rodiče nemocného dítěte sami rozhodnout, že ho začnou vozit na hipoterapii, či k tomu pacient potřebuje doporučení od nějakého lékaře?
Vždy se hipoterapie navštěvuje na základě doporučení lékaře. Tuto péči předepisuje většinou neurolog, ortoped nebo internista, který musí pacienta v průběhu léčby pravidelně kontrolovat. Důležité také je, aby děti, které navštěvují hipoterapii, nebyly například alergické na prach nebo srst koně a neměly by z něj mít strach.

Kolik dětí se vlastně hipoterapie na karlovarském závodišti účastní? Docházejí k vám pravidelně?
Zde na karlovarském závodišti se hipoterapie účastní třicet pět dětí. Některé však ne stabilně, ale třeba pouze přes léto. Naše terapie však probíhají po celý rok, protože máme k dispozici krytou halu. Při hipoterapii je také velmi důležitá aktivní účast rodičů při terapii.

Jaké předpoklady musí kůň splňovat, abyste ho mohli při hipoterapii využívat? Je potřeba nějaký speciální výcvik?
Kůň musí být samozřejmě zdravý, jeho krok pravidelný, bez žádné vady a musí mít rád lidi a hlavně děti. Nezáleží tudíž na jeho rase, ale hlavně na povaze a toleranci k lidem. Ne každý kůň dokáže poslouchat pouze pokyny člověka, který ho vede, a nereagovat na žádné okolní podněty. Někteří se to nedovedou naučit vůbec, ale naštěstí je dost těch, kteří to zvládají.

Hipoterapie v rámci občanského sdružení Bambini funguje na karlovarském závodišti. Je pro vás toto umístění výhodné? Pokud ano, tak jaké jsou pro vás největší výhody tohoto místa?
Umístění je to opravdu ideální, protože je závodiště velmi dobře dostupné, a to jak autem, tak i pomocí autobusových linek. Navíc tady máme velmi dobré podmínky a cítíme podporu i u lidí, kteří se aktivně věnují koním i z hlediska sportu.
To dokazuje i fakt, že jedním ze zakladatelů občanského sdružení Bambini je i Vlastimil Balcar, prezident Českého jezdeckého klubu, který chápe, že koně nejsou pouze o sportu, ale i o pomoci nemocným dětem.

Můžete uvést případ, kdy hipoterapie skutečně někoho takříkajíc vrátila znovu do normálního života?
Takových příznivých případů je mnohem více. Když bych zmínila alespoň jeden, tak jsme tady měli dívku zasaženou elektrickým proudem. Po několika letech hipoterapie a dalších rehabilitačních postupů se dostala do fáze, kdy znovu normálně píše, hraje na violu a je schopná si sama bez problému zajet i k lékaři do Prahy. Tyto výsledky mě vždy velmi potěší.