Hledá se ředitel, protože ten původní je ve vazbě. Kdo tento post obsadí? Obžalovaný Petr Kušnierz to zcela určitě nebude. Právě jeho Výbor Regionální rady soudržnosti Severozápad odvolal z funkce a schválil vyhlášení výběrového řízení na obsazení této pozice.

„Úřad Regionální rady prozatím povede Jiří Červinka. Už v březnu letošního roku Výbor Regionální rady v souvislosti s policejním vyšetřováním pozastavil Petru Kušnierzovi výkon funkce,“ uvedl Vojtěch Krump, mluvčí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti.

Členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad se už seznámili s postupem jednání s národními orgány i Evropskou komisí. Brusel jim totiž nařídil přísnou kontrolu financí čerpaných prostřednictvím operačního programu Severozápad kvůli předraženému nákupu zdravotních přístrojů v Ústeckém kraji.

„Komise souhlasí s návrhem kontrolovat veřejné zakázky u vzorku projektu, které byly předloženy k certifikaci. S ministerstvy financí a pro místní rozvoj budeme nyní řešit způsob provedení kontrol a jejich harmonogram,“ uvedl Jiří Červinka, který je pověřen řízením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Projekty ke kontrole budou vybírány metodou, kterou určila Evropská komise. Podle požadavků komise by pak překontrolování vzorku projektu měla provést externí firma, kterou vybere Ministerstvo financí.

„Připomínám, že opětovná kontrola se týká veřejných zakázek, které byly zadávány v souvislosti s realizací projektu. Nebyl zpochybněn způsob rozdělování dotací. Proto také nadále pokračujeme v běžné činnosti, tedy například v hodnocení dotačních žádostí nebo proplácení dotací u dokončených projektů,“ dodal.

Podle Tomáše Hybnera (ČSSD), místopředsedy rady soudržnosti, jsou peníze na projekty propláceny prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj . „Jejich příjem se tedy nezastavil. Problém je s certifikací projektů, to je zastaveno. Ze 14,5 miliard máme certifikováno pouze šest ,“ vysvětlil Hybner. A co to certifikace je? „Teď jsou projekty tak zvaně předfinancovány a to jde na vrub státního rozpočtu. Tyto peníze si potom Česká republika stahuje z Evropské unie,“ nastínil metodiku Hybner.

Výbor soudržnosti zároveň podle něj odeslal Evropské komisi dopis s padesátistránkovou přílohou a odpověď čeká do prosince. Právě výběr projektů je totiž pro kontrolu rozhodující. Pokud by auditoři našli příliš mnoho neprůhledných projektů, může Evropská komise zrušit celý dotační program Severozápad, který zaručoval Karlovarskému a Ústeckému kraji 21 miliard.

„Evropská komise s našimi návrhy buď bude souhlasit, nebo ne. Pokud souhlasit nebude, pak by šlo o úplné nebo částečné zastavení čerpání dotací. Teď ale běží všechny výzvy a projekty se vyhodnocují. Nikdo netratí. Ani obce, města a ani podnikatelé,“ dodal Tomáš Hybner.

Výbor Regionální rady se zabýval také projekty Krajské zdravotní. „Schválil proplacení dokončených projektů, které nejsou dotčeny vyšetřováním a které úspěšně prošly kontrolou Úřadu Regionální rady. Jedná se o projekty či etapy projektu Rekonstrukce stravovacího provozu, Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech, Optimalizace logistických a obslužných procesů a Modernizace informační a telekomunikacní infrastruktury Krajské zdravotní,“ uvedl mluvčí Krump. Celkem bude Krajské zdravotní proplaceno bezmála 115 milionů korun. Regionální rada tento krok konzultovala s Ministerstvem financí. Ministerstvo proplacení projektů, které bez problémů prošly kontrolou, podle mluvčího nezpochybnilo.