Momentálně eviduje Finanční úřad Karlovarského kraje 5780 podnikatelských subjektů, kteří se do systému evidence tržeb přihlásili v rámci úvodních dvou fází. Pokuta zatím nebyla udělena žádná.

„Ve 38 případech bylo během kontrol zjištěno hrubé nedodržování povinností zákona, spočívající zejména v samotném neevidování tržeb nebo nevystavování účtenek. U 25 případů je již zavedeno příslušné správní řízení pro udělení pokuty, která prozatím ještě žádná nebyla stanovena," uvedl Čestmír Kubera, ředitel Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, s tím, že doposud v kraji nebyl zaznamenán případ, pro který by bylo zapotřebí uplatnit nejostřejší opatření spočívající v okamžitém uzavření provozovny.

50%
Také výsledky v Karlovarském kraji jsou vyrovnané. Regionální panelisté se v názoru na EET dělí přesně napůl – 50 % ho schvaluje, 50 % nikoli.

„Toto opatření je vyhrazeno situacím, kdy by se jednalo o provozování činnosti podnikatelem do systému evidence tržeb zcela neregistrovaným," doplnil Kubera.

Ke kontrolní činnosti jsou vedle finančních úřadů příslušné i celní orgány, kdy je oboustranně postupováno v patřičné součinnosti.

„Další vlna se příští rok na začátku března týká povinných osob podnikajících v oblastech typu svobodných povolání, dopravy nebo zemědělství a poslední fáze k 1. červnu 2018 připadá na vybranou řemeslnou a výrobní činnost," dodal ředitel.

Odpovědi vybraných regionálních panelistů, které Deník pro vyhodnocení oslovil

OTÁZKA: Pomohlo zavedení EET a kontrolního hlášení DPH omezit daňové úniky?

Tomáš Wizovský, 42 let, kastelán na hradě a zámku Bečov nad Teplou
Ne. Velmi však kvituji snahu tuto problematiku řešit. Jsem však přesvědčen, že existují jiná, v důsledku levnější a efektnější řešení.

Vladimíra Štrynclová, 62 let, ředitelka Střední logistické školy v Dalovicích
Ano. Podle dosud uváděných ekonomických čísel jistě pomohlo.

Štěpánka Bergerová, 51 let, galeristka z Karlových Varů
Ne. V Chorvatsku, kde je EET zavedeno, je s odstupem času ze statistik chorvatského ministerstva financí patrné, že částky za výběr daní se nezvýšily. Podle zprávy Českého statistického úřadu z počátku února 2017 tržby v pohostinství a ubytování za prosinec 2016, kdy byla spuštěna první vlna EET, vzrostly jen o přibližně 7 procent. V konečném důsledku jde o zvýšení administrativní zátěže živnostníků, které je demotivující.

Jan Kopál, 42 let, úředník, Ostrov
Nevím. Přineslo to hromadu vynucených nákladů a uměle vytvořených pracovních míst, tak by to asi radši mělo nějakým daňovým únikům zabránit. To, jestli se tak stalo třeba v případě EET, těžko zjistíte po půl roce od první vlny, když poslední bude až v příštím roce.

Helena Tomanová, 51 let, zdravotní sestra, Karlovy Vary
Částečně. Zatím je příliš brzy hodnotit.

Jaroslav Dolina, 44 let, manažer turistického centra, Nová Role
Ne, naopak, myslím, že posílilo českou kreativitu, jak systém obejít.

Jan Prudík, 69 let, kronikář města Karlovy Vary
Ano, ale ještě je brzy na vyhodnocování tohoto počinu. Určitě je třeba zavedení EET vyhodnotit po delším období od zavedení, řekl bych, že nejdříve po roce.

Karel Tichota, 42 let, fotbalový trenér, Karlovy Vary
Ne, dá se to určitě obejít.

Jan Havelka, 32 let, hudebník, Karl. Vary
Ne, pomohlo akorát ke krachu řady hospod, přibývání nezaměstnaných. Znamená horší podmínky pro kulturní akce a vzbuzuje nechuť mladých lidí podnikat.

Josef Švajgl, 45 let, manažer dobrovolného svazku Mariánskolázeňsko
Zatím podle mne nelze vyhodnotit. Bohužel se jedná o další zvýhodnění velkých nadnárodních firem, které mají prostředky na daňovou optimalizaci a zatíží zbytečnou administrativou nejvíce malé firmy a živnostníky.