Dopravní podnik Karlovy Vary řeší v důsledku pandemie zejména finanční dopady. Město Karlovy Vary své společnosti podle náměstka Tomáše Trtka (ANO) pomůže pokrýt propady tržeb. Finanční injekci ve výši 10,5 milionu korun bude 23. června projednávat karlovarské zastupitelstvo. Současnou situaci hodnotí místopředseda představenstva Dopravního podniku Karlovy Vary (DPKV) Lukáš Siřínek (na snímku).

Už jste vyčíslili ztráty dopravního podniku, které zavinily výpadky a omezení dopravy kvůli koronaviru?

Ztráty způsobené pandemií covid-19 postupně vyčíslujeme, respektive již jsme vyčíslili přesné ztráty do konce měsíce května. Zbylé ztráty jsou predikcí do konce roku 2020, které vypočítáváme s ohledem na srovnání vývoje reálných ukazatelů předchozích třech měsíců. Celkové propady je potřeba řešit jednak v souvislosti se službami závazku veřejné služby zajišťované pro město Karlovy Vary a pro Karlovarský kraj a okolní obce. A také z pohledu tzv. nedotovaných aktivit společnosti, tedy klasických obchodně- podnikatelských společností, které tvoří řádově 70 procent obratu společnosti. Částka 10,5 milionu korun zahrnuje skutečně zaúčtované ztráty i predikci propadu tržeb do konce roku 2020 v rámci MHD v Karlových Varech. Dalších řádově pět milionů korun zahrnuje skutečně zaúčtované ztráty, tak i predikci propadu tržeb do konce roku 2020 u linkové (meziměstské) dopravy zajišťované v závazku veřejné služby pro Karlovarský kraj, který přislíbil rovněž pomocnou ruku v řešení této situace.

V rovině obchodně- podnikatelských aktivit společnosti, jako např. provozování zájezdové dopravy, parkovišť, odtahové služby, lanové dráhy Diana atd., se predikuje propad tržeb do konce roku 2020 ve výši cca 20 milionů korun.

Město vám hodlá finančně výrazně pomoci. Bude to stačit, nebo předpokládáte, že situaci po této finanční injekci města už zvládnete?

Za přístup města Karlovy Vary a Karlovarského kraje jsme velice vděční. Nebýt jejich pomoci, tak bychom se ocitli v opravdu složité situaci, především z pohledu cash-flow. I tak jsme ale vlivem covid-19 byli nuceni provést celou řadu úsporných opatření. A nemluvím jen o realizaci vládních opatření a s tím spojenými zvýšenými náklady na jejich dodržování, ale i o drastickém poklesu cestujících.

Za úspěch považuji i to, že jsme prozatím nebyli nuceni v této souvislosti propouštět naše zaměstnance či jinak dramaticky zasahovat do jejich osobního ohodnocení. A to především díky finanční pomoci od města a kraje, za což jim patří veliké díky. Právě v tomto pohledu se naše město a kraj liší od jiných měst a krajů, které takto solidární nejsou, a někteří dopravci jsou nuceni v této souvislosti výrazně omezovat dopravní výkon. Pokud bychom sečetli propady na tržbách u největších 21 dopravních podniků v ČR, dospěli bychom k částce 1,1 miliardy korun. Propady v naší podnikatelské činnosti si již budeme muset vyřešit samostatně.

Připravujete další opatření, kterým chcete nejen minimalizovat finanční ztráty z poklesu jízdného? Souvisí s tím i fakt, že od 1. července navrhujete navýšit cenu časové jízdenky kupované přímo u řidiče ze 25 na 50 korun?

Těch opatření je celá řada, od provozních úspor v běžném režimu fungování společnosti až přes škrty těch investic, které nebudou generovat společnosti příjmy.

Řidiči jsou pro nás klíčoví, nejradši bychom jízdné jejich prostřednictvím vůbec neprodávali. Ale jsme turistické město, a tak prodej u řidiče vnímáme jako nutný doplňkový prodej, přestože nabízíme celou škálu prodejních kanálů. Od platby kartou přes mobilní aplikaci, tam dokonce se slevou pět korun, elektronickou peněženkou na Karlovarské kartě či prostřednictvím SMS zpráv. A kromě toho jsou tu stále papírové jízdenky, které je možno zakoupit téměř v každé trafice či v našem předprodeji. To, že zdražujeme jízdné u řidiče, má kromě ochrany zdraví také rozměr ekonomický, kdy tzv. cash management naši společnost silně finančně zatěžuje. Rádi bychom tedy naše cestující naučili na výše uvedené elektronické kanály, abychom mohli po vzoru jiných dopravních podniků prodej jízdenek v budoucnu opustit definitivně.

Zvažujete další úpravy cen jízdného?

Žádné další úpravy jízdného Dopravní podnik Karlovy Vary nepřipravuje, neplánuje ani snižování četnosti spojů jako řada jiných dopravců. Naopak jsme společně s vedením města vyslyšeli podněty cestujících a některé spoje budeme naopak přidávat (v první vlně od 1. 7. a ve druhé vlně od 1. 9.). V zájmu ochrany zdraví řidičů i cestujících budeme pokračovat v intenzivní dezinfekci všech svých vozů generátory ozónu.