Jedna z nejviditelnějších protikorupčních organizací v České republice, Hlídač státu, spouští nový projekt K-index. Do pilotní verze byly zařazeny dva vybrané kraje, a to Ústecký a Karlovarský. „K-index bude nový, datově-analytický nástroj současné webové aplikace Hlídač státu. Na jeho vývoj se nám podařilo získat finanční prostředky z Norských fondů a díky němu si bude moci veřejnost rychle zjistit, jak hospodaří městský či obecní úřad,“ uvedl Michal Bláha, ředitel Hlídače státu.

V obou krajích bude organizace spolupracovat s místními protikorupčními spolky. Zatímco v Ústeckém kraji to bude Stop tunelům, Ústecké šrouby a ústecká redakce deníku HlídacíPes.org, v Karlovarském kraji se do projektu zapojilo neziskové sdružení Pro Tebe LIVE, které v Karlových Varech provozuje například galerii SUPERMARKET wc.

„Co se týče korupce, tak v tomto směru asi Hlídači státu příliš nápomocni nebudeme, protože s ní nemáme takové zkušenosti. Spíše můžeme být nápomocni ohledně toho, jak funguje místní správa a samospráva,“ vysvětlila Tereza Vlašimská Bredlerová z Pro Tebe LIVE. „Právě v tomto směru máme hodně zkušeností, a nejsou vždy dobré. Naším cílem ale není jen kritizovat. Chceme, aby se právě díky tomuto projektu situace zlepšila,“ dodala.

„Ve spolupráci s kolegy z krajů provedeme testování na mnoha místních úřadech a poté se budeme zabývat nastavením vah pro jednotlivá kritéria,“ upřesnil ředitel Bláha. Podle něho na tom ale Karlovarský kraj není zase tak špatně.

„Na první pohled se úřadům a podřízeným organizacím v Karlovarském kraji nevede nejhůře. Obvyklým zlozvykem veřejných institucí je utajování cen ve smlouvách. Karlovarský kraj je v tomto směru průměrný. Nejvíce cen – kolem 10 procent, což představuje horní hranici přijatelnosti, tajila v minulém roce města Cheb, Kraslice a Sokolov,“ upozornil Bláha.

Napříč všemi městy Karlovarského kraje je podle něho vysoká koncentrace dodavatelů, a to především u IT zakázek, stavebních zakázek a v dopravě. „Karlovy Vary z toho vychází skvěle. Mezi dodavateli ze všech oblastí je velká konkurence. Výsledek je proto třeba interpretovatv širším kontextu a s dobrou znalostí místních poměrů. To, že jsou naplněny formální náležitosti jednotlivých smluv, ještě nemusí znamenat, že jsou ale v pořádku věcně,“ doplnil ředitel.

K-index finančně podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace, nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.