Po zavedení odpadkových košů, které samy ohlásí, že jsou plné, a solárních laviček s „wifinou“ i možností dobíjet mobilní telefony, začíná Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV) společně s městem testovat ve vybraných lokalitách inteligentní zastávky městské hromadné dopravy.

V první fázi se jedná o 32 inteligentních zastávek, ke kterým v průběhu měsíce přibude hlavní dopravní uzel MHD – Tržnice. „Ta bude vybavena informačními panely, obdobně jako inteligentní zastávky, ale s větším počtem zobrazovaných informací,“ uvedl místopředseda představenstva DPKV Lukáš Siřínek.

Ve druhé fázi vznikne dalších 16 inteligentních zastávek, které budou v provozu do konce března 2019. „Hlavním úkolem inteligentních zastávek je poskytovat cestujícím aktuální informace o dopravě. Zejména čas, za jak dlouho přijede další autobus, případně zpoždění vozidla a další doplňkové dopravní informace, jako například výluky, uzavírky nebo předpověď počasí. Na hlavní přestupní zastávce Tržnice získá navíc cestující rychlou a přesnou informaci, která mu umožní zvolit správné nástupiště, linku i směr,“ poznamenal Siřínek.

Celková cena jedné inteligentní zastávky včetně projektů, studií, stavebních prací) je pro DPKV kolem 85 000 korun, zbylých 470 000 korun je příspěvek z dotací. V současné době se uskutečňuje pilotní ověření funkčnosti inteligentních zastávek ve vybraných lokalitách.

Inteligentní zastávky jsou propojeny s jednotlivými vozidly MHD a novým řídícím informačním systémem dispečinku. Tento systém umožní operativní přenos veškerých aktuálních informací do vozidel a řidičům na trase, do inteligentních zastávek a odjezdových tabulí.

„Naši dispečeři tak budou mít konečně k dispozici aktuální informace o poloze vozidel v reálném čase, informace o průběhu jízdy, stavu vozidla. Nahrazujeme tím systém vysílaček z devadesátých let,“ konstatoval Siřínek.

Dojde tak nejen k získání kompletních informací, ale i například k zajištění zvýšení efektivity provozu MHD, kdy dispečeři budou moci aktivně v reálném čase řídit provoz a nemělo by se tak v budoucnu stát, že někomu ujede návazný spoj. Vybudování inteligentního dispečinku bude stát DPKV zhruba 812 000 korun, zbylých více než 4,5 milionu korun je příspěvek z dotací.

Kromě nového dispečinku a inteligentních zastávek připravuje DPKV i dopravní portál, který bude poskytovat cestujícím online dostupné dopravní informace primárně zaměřeny na městskou hromadnou dopravu. „Cestující získají dokonalý přehled o provozu jednotlivých spojů MHD, objížďkách, zpožděních, čímž se výrazně zlepší nabídka služeb městské dopravy,“ dodal Siřínek. Kromě internetového portálu bude k dispozici i mobilní aplikace, která bude tyto informace poskytovat pro snadný přístup z mobilních zařízení.

Na vytvoření tohoto dopravního portálu a s tím spojené mobilní aplikace se podařilo rovněž získat dotaci 85 procent z celkové ceny.

Dopravní podnik Karlovy Vary denně vypravuje na 1 100 spojů. Počet přepravených osob v systému městské hromadné dopravy za poslední rok byl 13,25 milionu cestujících.