Město Bochov jako majitel stavby investovalo do její záchrany od roku 2005 už kolem pěti milionů korun. Na úplnou rekonstrukci objektu je ale ještě zapotřebí tak deset až patnáct milionů korun.

„Kostel má to základní, co stavba potřebuje, aby dále nechátrala. Tedy opravenou střechu a krovy. Nová je i kopule na věži, která už byla na místo osazena. Do kovové schránky bylo uloženo poselství budoucím generacím. Například informace o současném Bochově, ukázky Bochovských zpravodajů, drobné mince a pamětní list občanského sdružení Kostel Kozlov," uvedl bochovský starosta Miroslav Egert.

Oprava kostela je financována z Programu na záchranu architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR a z rozpočtu města Bochov. „Za takto získané peníze se podařilo ještě udělat téměř celé odvodnění stavby a budeme pokračovat v opravě podlahy. Pak by měla přijít na řadu okna, lavice a malby v kostele. Práce a jejich rozsah vždy odpovídají tomu, kolik každý rok získáme peněz," poznamenal starosta.

O nějaké rozsáhlé investici provedené v jednom roce ale patrně nelze uvažovat.

„Musíme jít cestou postupných kroků. Když totiž dostaneme státní dotaci, musíme do celkové částky na konkrétní práce přispět i z městského rozpočtu. A ten není nijak velký. Takže kdybychom například dostali najednou několik milionů, bylo by to sice krásné, ale náš rozpočet by to mohlo kvůli spoluúčasti zruinovat," poznamenal Egert.

V opravě kostela se snaží pomáhat i spolek Kostel Kozlov. Jeho členové působí jako správci památky a pomáhají s její propagací. V kostele pořádají dny otevřených dveří a zájemcům umožní i návštěvy výjimečného objektu.