Pouze za cenu materiálu zrealizovali dílo za téměř 50 tisíc korun. „Část materiálu jsme získali sponzorsky, část jsme zakoupili z výtěžku koncertů a darů přispěvatelů,“ uvedl Alois Kůrka, předseda občanského sdružení. Další práce na záchraně poutního a farního kostela závisí na přísunu peněz. „Dostali jsme dvousettisícovou dotaci od kraje, dalších 200 tisíc dá dohromady sdružení společně s farností. Dopisem jsme oslovili i karlovarský magistrát se žádostí o příspěvek,“ uvedl Kůrka.

Pokud by sdružení tyto prostředky získalo, dokázali by eho členové letos dokončit střechu na severní straně kostela. Proto také nyní vybudovali dešťovou kanalizaci.