Kromě odběrů krve se zde ale poskytuje také informační poradenství zájemcům o dárcovství kostní dřeně a případné odebrání a doprava vzorků na náročná HLA typizační vyšetření do specializované laboratoře při registru dárců kostní dřeně. „Odebrání vzorku pro zapsání do registru dárců není pro samotného dárce náročné, ani bolestivé.

Jde o odběr pěti až deseti ml krve ze žíly,“ uvádí primářka transfuzní stanice Ludmila Rýdlová. „Stejně jako pro dárce krve tu platí, že člověk musí být zdráv. Omezení se vztahuje pouze na věk, který pro zapsání do registru dárců kostní dřeně nesmí přesáhnout 35 let. Tento důvod má opodstatnění především finančního charakteru, protože vyšetření , která jsou s celým procesem spojena, jsou velmi nákladná,“ vysvětluje Rýdlová. Kostní dřeň se dá odebrat dvěma způsoby.

Při prvním se odběr provádí z lopat kyčelních kostí a vše se odehrává v celkové narkóze. Jediný nepříjemný pocit člověk pocítí během několika dnů po odběru a dá se přirovnat k bolesti po vytržení zubu. Rýdlová dodává: „Druhá možnost je odběr krve ze žíly přístrojem, který izoluje kmenové buňky a předchází jí injekční stimulace dárce.

Organizačně je tento způsob náročnější, neboť příprava dárce a příjemce se musí synchronizovat. Zájemci si na stránkách www.kostnidren.cz můžou veškeré informace o dárcovstí kostní dřeně najít a nahlédnout i do registru.