Peníze jsou opět určeny na výměnu starých neekologických kotlů za nové a Karlovarský kraj je prvním z regionů, který začne žádosti přijímat. A to 30. srpna od 14 hodin, zájemci o dotace budou žádosti podávat elektronicky.

Vyhlášenou výzvu schválilo tento týden zastupitelstvo kraje na mimořádném zasedání. Peníze z Operačního programu Životního prostředí umožní získat nový kotel přibližně sedmy stovkám žadatelů. „Velkým zjednodušením procesu oproti minulé vlně kotlíkových dotací je elektronické podávání žádostí. Zájemci vyplní několik základních identifikačních údajů elektronicky, čímž získají nárok na pořadí. Zbylé údaje doručí na krajský úřad v listinné podobě do 10 dnů od elektronického podání. Díky novým podmínkám odpadne rovněž povinnost realizovat mikroenergetická opatření,“ uvedl náměstek hejtmanky Dalibor Blažek.

VČASNÝ ZÁSAH a odborná pomoc mohou zachránit nejeden lidský život.
Speciální defibrilátory zvýší šanci na záchranu života

O kotlíkové dotace mohou nově žádat pouze ti majitelé rodinných domů, jejichž původní kotel se řadí mezi zdroje nesplňující třetí, čtvrtou nebo pátou emisní třídu. „Druhá vlna kotlíkových dotací se od té předchozí liší i v typech podporovaných zdrojů tepla. Nově budou žadatelé měnit stávající kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za automatický kotel na uhlí a biomasu, plynový kondenzační kotel, kotel pouze na biomasu s ručním nebo s automatickým přikládáním nebo za tepelné čerpadlo. Zájemci o dotaci budou moci získat 75 až 120 tisíc korun, a to dle typu nově pořízeného zdroje vytápění,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce jsou kotlíkové dotace revolučním projektem, který se podařilo nejen vymyslet, ale i vydupat ze země. „S Evropskou komisí jsme před třemi lety hledali a nakonec i našli způsob, jak z evropských peněz přímo podpořit domácnosti, což z evropských dotačních programů běžně nejde. Výměna starých kotlů za ekologičtější je přínosem pro všechny, protože právě lokální topeniště se zásadním způsobem podílejí na znečištěném ovzduší. Letos posíláme do krajů další 3,4 miliardy korun a předpokládáme, že se nám v této vlně podaří vyměnit dalších 35 tisíc kotlů,“ dodal Brabec.

Ilustrační foto.
Z autoškoly to vzal do hospody a pak rovnou za volant

Příjem žádostí bude ukončen 29. března 2019. Pravidla dotačního programu včetně všech dokumentů jsou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách Karlovarského kraje. Veškeré dotazy jsou připraveni zodpovědět úředníci z oddělení grantových schémat krajského úřadu, kteří mají na starosti kotlíkové dotace.