V první fázi bude mezi žadatele rozděleno 63 milionů korun a výzvy kraj vyhlásí po po schválení dotací na Ministerstvu životního prostředí. „To bude na jaře příštího roku. Na jeden kotel může uchazeč z dotace získat až pětasedmdesát procent, jeho spolufinancování činí až třicet procent ceny. Celkem se o dotace může přihlásit 440 žadatelů," uvedl hejtman Martin Havel (ČSSD). A právě tento počet kraj v počátečním schvalování kotlíkovného brzdil. Pokud by se žadatelů sešlo méně, pak by hrozilo, že by kraj musel dotace vrátit a lidem peníze za kotle doplatit ze svého. Jenomže čas běží a dotaci na kotle lze získat po šest let, kdy budou dotace vypsány. Po této lhůtě už si jejich výměnu budou lidé hradit ze svého. Na kraj už se tak obrátilo 120 lidí, s nimiž úředníci žádost o kotlíkovné konzultovali. Žadatelé ale musejí počítat i s nepříjemným papírováním. A to přesto, že se Karlovarský kraj snažil žádost připravit co nejjednodušší. Model financování zvolil ex post. To znamená, že uchazeč o dotaci nejprve uhradí svůj podíl na účet toho subjektu, od něhož si kotel kupuje, a kraj mu následně svůj podíl dotace zašle na účet, protože s ním má uzavřenou smlouvu. Není totiž možné, aby hejtmanství zasílalo peníze soukromým firmám. Kotel si lidé mohou zakoupit podle svého a zvolit i cenu. Rozpětí je od 30 do 150 tisíc. A musí i doložit, že kotel, který mění za nový, prokazatelně fungoval.

„Starý kotel na tuhá paliva je třeba nafotit, zdokumentovat, že je v provozu, používaný, a následně jej ekologicky zlikvidovat. Nám musí žadatel předložit doklad ze sběrny," zdůraznila Věra Tomsová, vedoucí oddělení investic krajského úřadu.

Především ale starší lidé si stěžují, že na výměnu kotlů i přes velmi štědré dotace nebudou mít dost peněz, protože finanční spoluúčast je příliš vysoká.

„Kraj by měl seniorům více pomoci. Kotel bychom vyměnili, ale je to pro nás příliš drahé," uvedl jeden z nich. Hejtman Havel ale obavy lidí mírní.

„Pokud si například budou pořizovat kotel na plyn, pak jim plynaři vyjdou vstříc a výměnu předfinancují," uvedl. Možné je se s bankou domluvit na splátkách.

Nový zdroj tepla bude podpořen pouze tehdy, bude-li uveden na seznamu registrovaných výrobků, který spravuje Statní fond životního prostředí ČR. Seznam je k nalezení na krajských webových stránkách.

„Všem zájemcům o kotlíkovou dotaci nabízí Karlovarský kraj osobní, telefonické či e-mailové konzultace k pravidlům dotačního programu na výměnu zdrojů tepla i ke konkrétním případům výměn. V případě zájmu o osobní konzultaci velmi doporučujeme telefonické dohodnutí termínu," upozornila Jana Pavlíková, krajská mluvčí.

V současnosti Karlovarský kraj nepřijímá žádné žádosti o dotace fyzických osob na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva.

„Příjem žádostí bude spuštěn po schválení krajského projektu na MŽP a následném vyhlášení výzvy pro žadatele vlastníky rodinných domů," znovu zopakovala krajská mluvčí.


Dotace pro žadatele:

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude pořízení:

- kotle na pevná paliva,

- plynového kondenzačního kotle,

- tepelného čerpadla,

- instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV

Předmětem podpory NENÍ:

- výměna stávajícího starého plynového kotle

- výměna kamen

-výměna stávajícího kotle dříve podpořeného z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám a společných programů na výměnu kotlů realizovaných MŽP a kraji

-výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva