Lázeňské město Karlovy Vary po mnoha letech zahájilo ještě před letními prázdninami opět měření kvality ovzduší. Deník už informoval, že tři zařízení nechalo ale město umístit jen do lázeňského území, nikoliv do zatížených frekventovaných lokalit, protože naměřené hodnoty mají posloužit hlavně pro Správu přírodních léčivých zdrojů a kolonád do její výroční zprávy. Radnice slibovala, že data budou zveřejňována i pro laickou veřejnost. Lidé je potřebovali během uplynulého víkendu, kdy se kouř z požáru průmyslového areálu v Tisové šířil napříč Karlovarským krajem, ale nic nenašli. A nepodařilo se to ani redakci Deníku.

Jak následně v pondělí uvedl mluvčí radnice Jan Kopál, vysvětlení je prosté, data prostě ani po dvou měsících uvedení stanic do provozu zveřejňována ještě nejsou. „Město Karlovy Vary po léta nemělo měření emisí v ovzduší. To se rozhodlo změnit a před prázdninami pronajalo a nechalo instalovat tři měřící stanice. Ty už v testovacím provozu běží, ale data ještě nejsou zveřejňována – na svém nejbližším jednání má Komise životního prostředí a obnovitelných zdrojů Rady města Karlovy Vary stanovit formát, ve kterém budou data zveřejňována, tak aby výstupy měly nějakou informační hodnotu,“ říká mluvčí magistrátu.

Jak dodává, co se týče důsledků požáru v Tisové, lidé mohou podle něho využít údaje z měřící stanice daleko blíže události, v Sokolově ve Slavíčkově ulici: http://pr-asu.chmi.cz:8080/IskoAimDataView/faces/viewChart.xhtml. „Podotýkám, že imisní limity jsou u polétavého prachu a většiny polutantů stanoveny za rok: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/info/limity_CZ.html

My jsme zaznamenali v neděli kolem poledního podobný nárůst naměřených hodnot u polétavého prachu. Je možné, že to s požárem souviselo, otázkou ale je, proč se to takto neprojevilo v předchozích dnech,“ doplňuje Kopál.