Vznikne pracovní skupina, která mimo jiné připraví podmínky pro vybudování zmíněného pracoviště, takzvaného „Research Pointu“, což je první krok projektu.

Na jednání s hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kulhánkem a krajským radním Jindřichem Čermákem to potvrdil děkan Fakulty strojní ZČU Milan Edl.

ZČU by mohla v kraji spustit profesně orientované vzdělávací programy, které by lidem umožňovaly získat další vzdělání, jež cílí na nové technologie.

Mělo by být také možné doplnit si vzdělání přesně na míru podle požadavku firem z nových odvětví. „Před námi je neopakovatelná příležitost transformace regionu. Čeká nás přechod od těžebního průmyslu k oblasti neuhelné energetiky, digitálních technologií a inovací. Zároveň musíme pomoci lidem uplatnit se v nových profesích, propojit požadavky praxe se vzděláváním. A tou cestou je právě spojení s vysokoškolským sektorem,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Sbírka zadlužené Bublavě přinesla už 1,5 milionu korun, obec bude mít na splátky

„Pojďme se kromě tradičních průmyslů zaměřit na perspektivní témata, jako jsou cirkulární ekonomika, ekologické zdroje energie, umělá inteligence či průmyslový design. Karlovarský kraj přece může být příjemným místem k žití, kde je možné dělat věci s dopadem pro celý svět. V krátké době na to navíc bude možné získat jedinečné finanční zdroje z EU,“ popsal Petr Kavalíř, ředitel výzkumného centra NTC Západočeské univerzity. Krajský radní Jindřich Čermák doplnil, že spolupráci lze rozvíjet i se středními školami. „Mimo jiné Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská v Karlových Varech úspěšně buduje kontakty s firmami v kraji a dokážu si představit, že podobně zajímavá spolupráce by mohla vzniknout například s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara,“ uvedl radní.