Jaké jsou vaše priority ve funkci hejtmana?

Žádné velké změny nechystám, v pozici hejtmana budu do říjnových krajských voleb 2020, tedy poměrně krátkou dobu. Všichni radní pracují ve svých funkcích tři roky, tedy budeme dál pokračovat v naší práci. Rozhodně bych chtěl být v co největším kontaktu s našimi občany, protože díky nim máme představu, co je v kraji třeba řešit a jaké problémy mají. Budeme se dále setkávat se starosty, na leden plánujeme Den s hejtmanem, o přesném termínu budeme všechny včas informovat. Klíčové jsou pro nás investiční akce, které jsme si na letošek naplánovali, tedy opravy silnic II. a III. tříd a mostů, například toho v Novém Sedle, který bude hotov na podzim. Dále je třeba dokončit revitalizaci nemocnice v Chebu, stavbu operačních sálů sokolovské nemocnice, v prosinci začala obnova Císařských láznía všechny její etapy musíme pečlivě sledovat. V plánu máme opravy domovů pro seniory, výstavbu lávky ve Svatošských skalách i nový úsek páteřní cyklostezky Všeborovice – Šemnice. Důležité je pro nás také pokračovat v přípravě otevření nových oborů Západočeské univerzity v našem kraji, rádi bychom, aby se konečně povedlo otevřít vojenskou střední školu. A teď je před námi velká výzva – zvládnout se ctí zimní olympiádu dětí a mládeže, na kterou se moc těšíme.

Ilustrační foto
První etapa opravy stezky de Carro je už hotová

Jak dlouho vám trvalo, než jste tuto funkci přijal? Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová byla na tomto postu velmi úspěšná, například připomeňme schválení letošního krajského rozpočtu či zahájení dlouho odkládané rekonstrukce Císařských lázní. Nebude to pro vás určitý handicap?

Rozhodoval jsem se dlouho, protože po třech letech práce ve vedení kraje vím, jak velkou odpovědnost hejtman má a s jakým nasazením musí věci řešit. Navíc nastupovat po paní hejtmance, která má za sebou celou řadu úspěchů, skutečně není lehké, ale naštěstí zůstane ve funkci náměstkyně ve vedení kraje, mám v ní tedy velkou oporu.

Můžete jmenovat největší problémy, s nimiž se Karlovarský kraj nyní potýká? Například Sokolovská uhelná ohlásila postupný útlum, což není pro zaměstnanost zrovna dobrá zpráva…

Především náš kraj čeká útlum těžby. Není to nové téma, Sokolovská uhelná na něj upozorňuje už dlouho a je v tomto ohledu velmi aktivní. Ve spolupráci s ní se na to připravuje i kraj. Budeme potřebovat nová pracovní místa, pokud možno kvalifikovaná, lidé, kteří nenajdou uplatnění, musí mít k dispozici programy úřadu práce, kontaktní místo, kam by se obrátili pro radu. Čekáme ale taky zásadní systémovou pomoc ze strany státu, kterou by za vytěžené zásoby náš uhelný region měl získat. Podařilo se nám dostat do kraje opravdu mimořádného investora, společnost BMW Group, která na Podkrušnohorské výsypce chystá stavbu zkušebního centra pro autonomní vozy. Příchod BMW pro Sokolovsko a celý region znamená příležitost práce s přidanou hodnotou, je to provázané se středním i vysokým školstvím, protože koncern už dnes spolupracuje s našimi technickými školami i univerzitami v okolních krajích. Pomůže nám to konečně rozvíjet vědu a výzkum, což tady chybí. Dostali jsme se mezi 6 uhelných regionů Evropy, které budou mít k dispozici tým odborníků na pomoc s přípravou transformačních projektů, abychom se s budoucím útlumem těžby a takzvanou transformací vypořádali. Máme také příslib ministra průmyslu a obchodu, že stát bude směrovat do našeho kraje za pomoci CzechInvestu investory, kteří by mohli v našem kraji najít potřebné zázemí pro své aktivity a přinést nové pracovní příležitosti pro naše občany. Musíme dosáhnout toho, aby z našeho kraje neodcházeli mladí lidé, kteří jdou studovat jinam a zpátky se nevracejí. To souvisí s nabídkou nových vysokoškolských oborů, které by se u nás měly otevřít na základě spolupráce se zmiňovanou ZČU, ale třeba i s ČVUT. Mladí lidé ale očekávají i nabídku kvalitního bydlení, zajištění jeslí, školek pro rodiny, volnočasové vyžití. I na tom budeme postupně pracovat.

Chystáte personální změny?

Aktuálně pro ně nevidím žádný důvod. Pro mě je největší personální změnou odchod vedoucí odboru sociálních věcí Stanislavy Správkové na zasloužený odpočinek. Vzhledem k tomu, že mám v gesci sociální věci a po tři roky jsem s ní úzce spolupracoval, vím, že šlo o velmi erudovanou odbornici v této oblasti, které bych chtěl tímto moc poděkovat za spolupráci. Doufám, že se nám podaří najít na její místo člověka, který se v problematice sociální sféry pohybuje a vyzná.

Jako krajský náměstek jste měl v gesci sociální věci, ponecháte si vedení této náročné oblasti i nadále?

Jak už jsem řekl, oblast sociálních věcí je opravdu neskutečně rozsáhlá a složitá, ale myslím, že jsem do ní za tři roky pronikl, a chci v této práci pokračovat především proto, abych dokončil započaté akce – například rekonstrukce a opravy v domovech pro seniory.

Čeho se ve funkci hejtmana obáváte nejvíce?

Kdybych o tom měl takhle přemýšlet, asi bych tuto pozici vůbec nemohl přijmout. Jako každý se samozřejmě obávám, abych neudělal nějakou zásadní chybu, je to opravdu velká zodpovědnost.

Máte rodinu, která si bude muset zvykat, že vás uvidí stále méně. Neobáváte se, že vám či vašim nejbližším to bude vadit?

Se svými nejbližšími jsem samozřejmě mluvil o tom, co funkce hejtmana obnáší. Vědí, že bude podstatně méně společně stráveného volného času. Ale pokud to půjde, budu se snažit je nešidit.

Jste hejtmanem, ale také zastupitelem Sokolova. Zvládnete obě tyto funkce?

V to doufám, ale pokud bych měl opakovaně chybět na jednání zastupitelstva města, pak k tomu přijmu potřebná opatření.

Když bylo třeba, byla hejtmanka velmi razantní a na podřízené vždy náročná. Vy jste spíše tišší a nezažila jsem, že byste na někoho zvedl hlas.

Jsme dospělí a při jednání není třeba křičet. Ale na druhou stranu – v minulosti jsem vedl jako vedoucí obvodního oddělení Policie ČR 70 policistů, takže nemám problém jasně formulovat úkoly a důsledně trvat na jejich plnění.

Nebudou vám chybět kontakty, které hejtmanka jako poslankyně Parlamentu ČR, ale také jako šéfka Asociace krajů měla?

Paní exhejtmanka má mnoho zkušeností, je díky práci poslankyně a dříve předsedkyně Asociace krajů v neustálém kontaktu s vládou, ministry, s řadou institucí. Funguje jako „vyslanec“ našeho kraje, který vyjednává potřebné věci se státem. I v budoucnu bude mít ve vedení kraje kromě financí na starosti právě jednání s centrálními orgány, což nám velmi pomůže.

Ilustrační foto.
Zima Krušným horám nepřeje

Co byste popřál lidem v Karlovarském kraji do tohoto roku s magickým číslem 2020? A co sobě?

To nejdůležitější pro každého z nás je určitě zdraví. Přeji tedy všem našim občanům, aby v roce 2020, kdy slavíme také dvacetiletí vzniku krajů, byli zdraví a spokojení a užívali si každou chvilku ve společnosti své rodiny, dětí a přátel. A sobě? Snad to, abychom společně zvládli všechny úkoly, které ve vedení kraje máme, byli otevření k sobě a především k lidem. A když k tomu stihnu občas sportovat, budu rád.