Rada Karlovarského kraje odsouhlasila podporu ve výši 344 900 korun celkem devíti subjektům.

Pro dotační program na podporu aktivní činnosti seniorů byla letos z rozpočtu Karlovarského kraje vyčleněna částka 400 000 korun.

„Podpora, která byla v minulosti vyplácena, nebyla dostačující. Jsem proto moc rád, že se nám podařilo najít v rozpočtu Karlovarského kraje volné finanční prostředky a mohli jsme jí navýšit na dvojnásobek,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis.

Poznamenal, že je pro kraj velmi důležité, aby lidé v důchodovém věku nebyli sami a nadále udržovali kontakty se svými vrstevníky. „Díky neziskovým organizacím, které pro ně připravují zajímavé programy, mohou podnikat celou řadu nejrůznějších aktivit,“ podotkl Kubis.

Ve stanovené lhůtě bylo doručeno celkem 11 žádostí o poskytnutí dotace, dvě pak nebyly podány podle nastavených pravidel dotačního programu.

Příspěvek ve výši 50 000 korun získá například Zájmový spolek důchodců Ostrov, který jej využije na zájezdy, společenské besedy, ozdravně pohybové aktivity či kulturní akce.

Další z podpořených organizací je spolek Senioři České republiky z Lokte, jenž získá 34 000 korun na zájezdy, divadelní představení, výlety a odpolední posezení.