Kolik peněz připadne na Karlovarský kraj? Jak dlouhou dobu je bude čerpat?

Začnu tím, že díky financím EU pro tři uhelné regiony, mezi které je v ČR zařazen i Karlovarský kraj, bychom v příštích letech mohli a měli dosáhnout přechodu na nové zdroje energie, nové projekty by měly přinést vznik nových pracovních míst především pro pracovníky z provozů těžby, které se budou utlumovat. Potřebujeme rozvíjet vědu a výzkum, vysoké školství, inovativní přístupy ve firmách. To všechno bude provázet proměna image kraje, chceme přilákat mladé lidi, turisty, vytvořit lepší podmínky pro život pro naše stávající obyvatele.

Co se týče peněz, které by v rámci Fondu spravedlivé transformace měly připadnout Karlovarskému kraji, stále vyjednáváme s ministerstvy životního prostředí (MŽ P) a pro místní rozvoj (MMR), která o rozdělení peněz – tzv. alokaci – rozhodnou. Velmi pečlivě jsme se za náš kraj drželi metodiky, kterou zvolilo MMR, a na základě tvrdých aktuálních dat, jež zohledňují socioekonomickou situaci regionu. A došli jsme k tomu, že by měla být alokace ve výši 41 miliard korun rozdělena mezi 3 uhelné regiony zhruba na třetiny. Nicméně podle posledního návrhu ministerstev by mělo jít o poměr 15 % pro Karlovarský, cca 39 % pro Ústecký a 46 % pro Moravskoslezský kraj. Takové rozdělení pro nás v žádném případě není přijatelné, popírá to samotný účel Fondu spravedlivé transformace, jehož cílem je kromě dosažení klimatické neutrality zároveň zabránit nárůstu nerovnosti mezi regiony. Proto se intenzivně snažíme tento návrh zvrátit.

Co si mají lidé představit pod pojmem Fond pro spravedlivou transformaci?

Hlavním smyslem Fondu pro spravedlivou transformaci je podpořit oblasti, které se z důvodu přechodu Evropy na klimaticky neutrální ekonomiku potýkají s řadou problémů, jako je nedostatek pracovních příležitostí, potřeba vzdělání v nových oborech, zdevastovaná území po těžbě. Jde hlavně o ty kraje, kde dochází k útlumu těžby uhlí. Ve fondu jsou soustředěny finance, které budou moci čerpat malé, velké i střední firmy, dále obce, města, kraje i další instituce prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace. Ve finále by peníze z Fondu pro spravedlivou transformaci měly posloužit k tomu, aby lidem zajistily práci do budoucna, lepší životní prostředí a rychlejší růst životní úrovně. Příkladem u nás by mohl být podnikatelský inkubátor pro rozjezd nových firem, který bude sídlit v Sokolově. Inkubátor vytvoří podmínky k rozvoji podniků, pomůže jim, aby byly schopny později působit v regionu a vytvářet pracovní místa. A pak jsou další z možností, projekty orientované na nová odvětví – v plánu je mimo jiné vybudování továrny na výrobu baterií, ale také na jejich ekologickou likvidaci.

Zámek Valeč
Lidé se na hrady a zámky nehrnou. A to mají ve Valči otevřeno i v noci

Kraj už připravil šest strategických projektů za 2,6 miliardy. Zasílaly je také firmy či obce a města a jaká je metodika jejich schvalování?

Jedním ze stěžejních strategických projektů Karlovarského kraje je revitalizace a přestavba Střední uměleckoprůmyslové školy v Karlových Varech, která by se kromě vzdělávání žáků v oborech zaměřených na tradiční průmyslová odvětví – keramický průmysl a další, měla stát centrem celoživotního vzdělávání, připomínkou průmyslové výroby spjaté s naším regionem a logicky i podporovat kontakt žáků a firem, spolu s tím vytvoření inovativního prostředí. Dále krajský inkubátor v Sokolově, kde by mělo vzniknout zázemí pro nové firmy, a krajské inovační centrum, kde se soustředí výzkumné aktivity. Úzce na tom chceme spolupracovat se Západočeskou univerzitou v Plzni. Potřebujeme také projektové vedení, tým profesionálů, kteří dokáží záměry připravit k realizaci, aby byly úspěšné v čerpání peněz v rámci Fondu spravedlivé transformace. Proto by měla vzniknout transformační agentura, která mimo jiné v Moravskoslezském kraji funguje velmi úspěšně. Kraj má být především nositelem projektů, které vytvářejí podmínky pro vzdělání, vstup investičních záměrů šetrných k životnímu prostředí. Projektů, které poskytují metodickou pomoc všem podnikatelským subjektům a obcím k uskutečnění jejich záměrů. Samozřejmě záměry strategických projektů zaslaly kraji i firmy a města i obce, sběr záměrů probíhal do 30. dubna. Celkem jde o 46 záměrů strategických projektů. Když to srovnáte s Ústeckým krajem, který je mnohem větší a má k dispozici 49 záměrů, jsme velmi potěšeni tím počtem. Následovat bude hodnocení záměrů nezávislými experty, poté se vybrané projekty schválené ministerstvy životního prostředí a pro místní rozvoj stanou součástí Plánu spravedlivé územní transformace a budou moci čerpat evropské finance.

Útlumem těžby v Sokolovské uhelné se region dostane do obtížné situace, protože lidé přijdou o práci. Řeší fond i jejich budoucí zaměstnání? A co řeší dalšího, je tam například i lázeňství?

Fond spravedlivé transformace se v první řadě zaměřuje na čistou energii a přechod k novým energetickým zdrojům, digitalizaci, posílení vědy, výzkumu, inovací. Prioritou je právě vznik nových pracovních míst pro ty obyvatele uhelných regionů, kteří v souvislosti s útlumem těžby přijdou o pracovní uplatnění. A samozřejmě lze finance čerpat na projekty z celého regionu, které ovšem musí splnit podmínky fondu. Ostatní projekty mohou získat finance ale i z jiných programů EU pro roky 2021–2027.

Na stavbě nového venkovního bazénu se intenzivně pracuje.
Podívejte se: Thermal otevře v červnu, venkovní bazén bude v červenci

Lidé mají ještě v živé paměti problémy s projekty ROP Severozápad, kvůli nimž se někteří vysoce postavení krajští politici musejí z protekčních rozhodnutí obhajovat u soudu. Nastavili jste při posuzování nových projektů důkladné kontrolní mechanismy?

S ROP Severozápad nelze Fond spravedlivé transformace v žádném ohledu porovnávat, systém řízení i hodnocení je úplně odlišný, kraje do něj nemohou vůbec zasahovat. Reálný výběr projektů ke schválení bude procházet přes několik stupňů a bude se k němu vyjadřovat Evropská komise.

Bývalé vedení kraje, ještě za koalice v čele s ANO, připravil v rámci fondu přes 100 projektů v 11 souhrnných oblastech za více než 70 miliard korun. Zahrnulo je současné vedení do své strategie?

Dovolím si vysvětlit tuhle zavádějící informaci. Bývalé vedení kraje posbíralo z celého území Karlovarského kraje záměry a projekty, z nichž by se část dala zařadit do Plánu spravedlivé územní transformace. Tyto projekty nebyly vždy zcela připravené, šlo často jen o náměty, o záměry bez dalšího rozpracování. Ty, které jsou realizovatelné, a nejde o vzdušné zámky, máme nyní k dispozici v „balíku“ záměrů strategických projektů – to je těch 46 skutečně větších strategických projektů v celkovém objemu 167 miliard korun. Je ale další řada projektů, které mohou získat finance i z dalších programů, nejen z Operačního programu Spravedlivá transformace.