NEJVĚTŠÍ INVESTICE

Mezi obce, které dostanou největší dotace, patří obec Andělská Hora na Karlovarsku a obec Šindelová na Sokolovsku.

ANDĚLSKÁ HORA

Do rozpočtu Andělské Hory by měl přispět kraj částkou 300 000 korun, která má sloužit k pokračujícím pracím na V. etapě. „Jedná se o pokračující opravy, zajištění statického zajištění a konzervace konstrukce hradu. Dále se bude pokračovat pracemi na západním paláci a jeho zpřístupnění veřejnosti,“ uvedla starostka Miloslava Křímská.

V případě západního paláce už půjde jen o očišťovací práce.

„Zároveň se bude pracovat na dokončení věže donjon. A jestli nám ještě zbudou prostředky, tak chceme opravit ještě bránu,“ řekla Křímská.

Na tyto rozsáhlé opravy ale není Andělská Hora sama. Finančně jí pomáhá Karlovarský kraj i Ministerstvo kultury.

„Z rozpočtu obce jde 200 až 300 tisíc korun a od Ministerstva kultury máme příslib 700 tisíc korun. Každoroční částka na opravu hradu se pohybuje kolem 1,2 až 1,3 milionu korun,“ vysvětlila starostka obce.

Přesto nejsou práce na obnově hradu jednoduché. Při pravidelném odkrývání se objevují nové a nové komplikace, které se musí řešit a prodlužují plánované opravy. „Stále pokračujeme. Dá se říct, že práce na hradě je piplačka. Při odkrývání se zjišťují nové závady, kdy musíme rozhodovat o tom, jak a kde budeme pokračovat. Plán prací máme vždycky na rok. Máme daný směr, jak chceme pokračovat, ale díky těmto komplikacím se v průběhu roku vše mění,“ doplnila Křímská.

HUŤ U ŠINDELOVÉ

I v letošním roce bude pokračovat záchrana v republice unikátní památky, kterou je vysoká pec v Šindelové na Sokolovsku. Na svá bedra si ji vzal dobrovolnický spolek, který již díky sponzorům, dotacím a dalším dárcům zamezil její další zkáze. S pomocí loni přispěchal i Dobrovolný svazek měst a obcí Kraslicka. Ten na záchranu hutě věnoval 90 tisíc korun. Nyní na záchranu památky poputuje i 400 tisíc korun z kraje. Obnovy by se mohla dočkat samotná přípravna. Kameninové zdivo se bude vyklínovávat, doplňovat a vyspárovávat.

„Pak odborná firma postaví další části cihelné nástavby,“ naznačil další plány předseda spolku Jiří Hrůza. Ten jako místní patriot věří, že se podaří v průběhu dalších let shánět dotace na další opravy. „Chtěl bych docílit toho, abychom huť dostali alespoň trochu do původní podoby se zastřešením. Jihozápadní část by mohla být prosklená, čímž bychom turistům ukázali, jak to tu kdysi vypadalo, jak byli naši předci šikovní, ať už v odlévání železa, tak i ve zpracování samotné stavby,“ dodal. Technická památka vysoká pec v Šindelové dokumentuje starší vývojové stadium výroby železa. Je posledním významným hmotným důkazem existence hutnictví v Krušnohoří. První zmínky o železářských hamrech v Šindelové se objevují už ve 14. století. Dochovanou vysokou pec založila v roce 1839 šlechtická rodina Nosticů. Továrnu tvořila pec, válcovny plechu, kalírny a hamr. K pohonu se používal parní stroj. Na konci 20. let 20. století zaměstnávala asi 920 lidí. Slévárna fungovala do roku 1945. Později se správcem stal státní statek, objekty chátraly, mnohé byly zbořeny. Zachovalo se jen torzo pece z pískovcových kvádrů s výškou šest metrů nad úrovní terénu.

Peníze, které by měla dostat Andělská Hora a Spolek za záchranu hutě v Šindelové, odsouhlasila Rada Karlovarského kraje, teď se čeká na schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje.

KRAJ PODPOŘÍ I CÍRKEVNÍ STAVBY

Na Krajský úřad Karlovarského kraje přišlo třicet tři žádostí, které si podala římskokatolická církev, pravoslavní nebo evangelíci.

Z těchto žádostí vyhověl kraj patnácti.

Na obnovu církevních památek, kdy se jedná většinou o opravy střech, fasád nebo restaurátorské práce, tak vydá kraj ze svého rozpočtu 1 510 000. Většina těchto staveb se nachází na Karlovarsku.

NA DOTACE SI NESÁHNOU

Přesto kraj mnoho žádostí zamítl. Kostel svatého Vavřince v Horní Blatné bude muset ostrovská římskokatolická farnost opravit sama. Stejně na tom je i kostel Čtrnácti svatých pomocníků v Abertamech. Podobně je na tom i Římskokatolická farnost ve Žluticích.

Donjon
je věž čtvercovitého nebo obdélníkového půdorysu. Bývala to obytná věž, která mohla sloužit i pro ofenzivní útok.

Čtěte také: Foto: Miminka z Karlovarska