U každé budovy by šlo o běžný postup, ovšem u Císařských lázní jde téměř o science fiction.

Tato národní kulturní památka čeká na opravu totiž už osmnáct let a na pokusech o zahájení rekonstrukce až dosud ztroskotala snaha každého karlovarského primátora, protože původně bylo majitelem objektu město. Ovšem neúspěšní byli i hejtmani, kteří se po předání Císařských lázní kraji je snažili zachránit také. Rozhodující by tak pro tuto budovu měl být rok 2019, kdy by měla být její oprava zahájena, což se podařilo krajské koalici ANO, ODS a Pirátů.

„Dokončena je bilance i analýza. Z toho vyplývá, že po spuštění provozu by Císařské lázně bez příspěvku kraje byly ročně v dvoumilionové ztrátě. Příjmy z muzejních expozic, nájmů a prohlídek by činily šest milionů, výdaje jsou zatím odhadnuty na sedm milionů,“ uvedla Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů krajského úřadu.

Interiér Císařských lázní je totiž rozložen tak, že 18 procent je určeno na komerční využití a 80 procent plochy včetně Zanderova sálu by sloužilo k reprezentativním účelům a kulturnímu využití hejtmanství a také Karlovým Varům. Největší výdajovou provozní položkou budovy bude vytápění. „Volíme mezi dálkovým centrálním vytápěním a tepelnými čerpadly. Ta ale jsou spíše nereálná, protože jde o památkově chráněný objekt,“ vysvětlil krajský náměstek Martin Hurajčík (ANO).

Která firma se ujme rekonstrukce Císařských lázní, to ještě není jasné. Karlovarský kraj už avizoval, že pravděpodobně bude muset zrušit původní výběrové řízení, které na rekonstrukci vyhlásil spolek Císařské lázně. „Máme k tomu jasné právní posouzení, že tam byly diskriminační ukazatele a došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách,“ vysvětlila hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Podle krajského náměstka Hurajčíka ale ještě není rozhodnuto, zda kraj vyhlásí výběrové řízené nové, nebo se bude držet původní soutěže. Rozhodnuto by mělo být ještě v tomto kalendářním roce. Na rekonstrukci Císařských lázní má kraj přislíbeno 250 milionů korun z Ministerstva kultury, a podle hejtmanky tak bude celá zakázka pod drobnohledem a případné chyby ve výběrovém řízení nemůže kraj připustit.

Budova Císařských lázní patří kraji, který plánuje na jejich rekonstrukci dát ze svých prostředků 200 milionů korun. Dalších 100 milionů přidají na základní opravu Karlovy Vary. Město současně přislíbilo, že pokud by se podařilo připravit projekt koncertního sálu, přispěje na jeho vestavbu dalších 150 milionů korun. Rekonstrukce bude rozložena do několika let. „Našemu závazku finanční spoluúčasti dostojíme. V návrhu rozpočtu na příští rok máme připraveno 50 milionů a podle toho, kdy rekonstrukce začne, můžeme částku rozdělit,“ uvedla primátorka Pfeffer Ferklová.

Ilustrační foto.
Zájem o Vary roste nejvíc u Čechů a Tchajwanců