Radní Karlovarského kraje schválili podání žádosti o financování projektu tak zvané Karlovarské karty z Regionálního operačního programu Dostupnost a dopravní obslužnost.

„Karlovarská karta je v podstatě tramvajenka, která umožní celoplošné využití bezkontaktní čipové karty jako elektronické časové jízdenky v rámci Integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje,“ vysvětlil Petr Návrátil (ČSSD), náměstek hejtmana Karlovarského kraje. To znamená, že cestující budou moci bezkontaktní čipovou kartu použít při odbavení u všech dopravců působících v kraji, kteří do tohoto projektu vstoupí a budou vybaveni jednotným odbavovacím systémem.

„Z pohledu pasažéra jako klienta celého systému čekajícího na konkrétní nástupní zastávce lze hlavní přínos volně formulovat takto: Jedu prvním spojem označeným Integrovaným dopravním systémem Karlovarského kraje, který přijede a jede ve směru na mou výstupní zastávku přímo nebo s přestupy,“ vysvětlil Navrátil. Bezkontaktní čipová karta bude podle něj sloužit jako nosič informací, bude využívána jako bezpečnostní paměťové médium.
„Realizace projektu přinese možnost aplikovat pružné tarifní systémy, slevové a bonusové programy. To vše zvýší plynulost odbavení cestujících, jejich komfort a možnost volby při přestupech. Na druhé straně také sníží počet tak zvaných černých pasažérů,“ zdůraznil náměstek.

Integrovaný dopravní systém Karlovarského kraje sdružuje dvaadvacet územních zón s definovanými hraničními zastávkami, dvanáct dopravců, kteří provozují pravidelnou veřejnou linkovou autobusovou dopravu, městskou hromadnou dopravu a železniční osobní dopravu.
Podle záměrů kraje by měla Karlovarská karta v budoucnu cestujícím umožnit návštěvu kulturních i sportovních akcí, muzeí, kin, divadel a galerií. I zde by mohli platit tak zvanými elektronickými penězi.

Zpracováním zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávku Systému bezkontaktní čipové karty a odbavovacího systému vozidel veřejné dopravy, která tuto čipovou kartu bude využívat, pověřil kraj společnost Net Partners. Do tohoto systému bude zahrnuta i městská hromadná doprava Karlových Varů, Sokolova, Chebu, Mariánských Lázní a Aše.

Celý projekt vyjde na 85 milionů korun. „Evropská unie by měla uhradit 85 procent, státní rozpočet 7,5 procenta a stejnou částkou přispěje kraj ze svého rozpočtu,“ uvedla Andrea Bocková, mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje.