Karlovarský kraj totiž spustil nový internetový portál BEZPORT, který bude lidi informovat o významnějších mimořádných událostech, ale zároveň jsou na něm uveřejněny také návody, jak se mají obyvatelé v krizových situacích chovat a jak se na ně mohou připravit. BEZPORT je rozdělen nadvě sekce: na veřejnou, kam mají přístup všichni, a na neveřejnou, která je určena přímo pro orgány krizového řízení.