Pozornost při rozdělování dotací pro poskytování sociálních služeb je zaměřena především na služby sociální prevence, služby poskytované lidem se zdravotním či mentálním postižením a pro příslušníky sociálně vyloučených lokalit. Karlovarský kraj tak získal na rozvoj těchto služeb v období mezi lety 2008 až 2012 kolem pěti set milionů korun z Evropské unie.

Od srpna 2008 do letošního července realizoval kraj takzvaný Individuální projekt Karlovarského kraje pro oblast poskytování služeb sociální prevence. Na tento projekt navazuje pak další Podpora sítě služeb sociální prevence v kraji. Druhý zmiňovaný bude realizován od letošního srpna do února 2015.

„Cílem obou projektů pak bude přispění k začleňování osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením do společnosti a zvýšení jejich šancí pro získání zaměstnání. První projekt je zaměřen spíše na azylové domy, domy na půl cesty a podobně. Druhý se pak soustřeďuje na podporu sociálně terapeutických dílen nebo podporu samostatného bydlení," uvedla Jana Pavlíková, mluvčí kraje.

Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele, a Udržitelnost dostupnosti krajské sociální sítě sociálních služeb kraje, to jsou názvy dalších projektů, které jsou zaměřeny na poskytování služeb pro lidi s mentálním a zdravotním postižením. „Tyto projekty jsou zaměřeny na přeměnu pobytových sociálních služeb pro osoby s postižením a podporu takzvaných alternativních sociálních služeb," doplnila Pavlíková.

„Další oblastí je podpora služeb pro osoby s duševním onemocněním. Rozvoj tohoto typu služeb v našem kraji do roku 2011 naprosto chyběl. V této oblasti jsme spustili hned dva individuální projekty, které tak mají pomoci s rozvojem jejich péče," pokračovala mluvčí.

V období od letošního června do května 2015 realizuje kraj projekt Podpora sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit v Karlovarském kraji.
„Hlavním cílem projektu je podpora zejména terénních sociálních služeb poskytovaných sociálně vyloučeným romským lokalitám na území kraje," dodala Jana Pavlíková.

Kromě těchto projektů realizuje Karlovarský kraj také individuální projekt V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby, kde je hlavním cílem tvorba krajské sítě sociálních služeb, podpora střednědobého plánování služeb ve městech a obcích kraje a vytvoření návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 až 2017.

„Důležitá je i skutečnost, že pro rozpočet našeho kraje tyto individuální projekty nepředstavují finanční zátěž. Jsou totiž propláceny pravidelně, bez nutnosti předfinancování či spolufinancování z krajského rozpočtu," dokončila Jana Pavlíková.