To byla hlavní témata setkání hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové s náčelníkem Generálního štábu Armády ČR Alešem Opatem a velitelem armádních vzdušných sil Petrem Hromkem.

Náčelník Generálního štábu podpořil otevření pobočky Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany ČR Moravská Třebová v Sokolově. Zdůraznil, že zájem o studium ukáže zároveň to, zda jsou v našem kraji předpoklady získat nové rekruty. Absolventi školy by mohli ve studiu pokračovat na Univerzitě obrany v Brně, a poté pracovat v řadách armády opět přímo v Karlovarském kraji.

Hejtmanka se zajímala o to, zda platí záměr zřídit výcvikové středisko armády ve vojenském újezdu Hradiště na Doupově. Připomněla také, že tento záměr plyne z memoranda, které kraj uzavřel s ministerstvem obrany a zástupci armády.
„V současnosti upravujeme koncepci výstavby armády, která zahrnuje naše investiční priority pro příští období. Tuto koncepci by měla schválit vláda, a to zřejmě v druhé polovině letošního roku,“ uvedl Opata. Společně s hejtmankou diskutovali o možnosti zajistit pro rodiny vojáků ve spolupráci s okolními městy potřebné zázemí, tedy bydlení, pracovní místa a aktivity ve volném čase.

Problémem, který se snaží řešit Karlovarský kraj, je fakt, že na svém území nemá stanoviště letecké záchranné služby.
„K těžkým případům v současnosti letí vojenská letecká záchranná služba z Plzně – Líní, ale vrtulník je tady i více než za 20 minut. To může být v případě ohrožení života velký problém. Kraj je navíc velmi vytížený z hlediska cestovního ruchu, jezdí sem lázeňští hosté, návštěvníci velkých akcí. Proto bychom měli v regionu mít stanoviště letecké záchranky, nebo alespoň detašované pracoviště plzeňských armádních záchranářů,“ zdůraznila hejtmanka.

Její stanovisko podpořil ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Jiří Smetana, který upozornil, že počet vzletů a zásahů je v oblasti našeho regionu podstatně nižší než v jiných krajích. Navíc zde chybí péče specializovaných center, například traumacentra a dalších.

Velitel vzdušných sil Petr Hromek vysvětlil, že se armáda v současnosti potýká s nedostatkem personálu, který by zajistil činnost posádek letecké záchranné služby. Zástupci kraje i generálního štábu se dohodli, že se o této věci nadále bude jednat na úrovni ministerstva obrany, hejtmanka osloví také ministra zdravotnictví.

Řidiči parkující mimo vyznačená parkoviště komplikují úklid sněhu ze silnic.
Neukáznění řidiči komplikují úklid sněhu