Porušení rozpočtové kázně, špatné nakládání s penězi a zmizelé statisíce korun. To jsou chyby, které prokázala veřejnosprávní kontrola na gymnáziu v Ostrově. Kraj na tyto závažné nedostatky reagoval odvoláním ředitele Milana Martinka.

„Kontrola zjistila závažné nedostatky v hospodaření organizace v období od 1. ledna 2007 do 31. března 2011. Pracovníci kraje zjistili řadu nesrovnalostí v účetnictví. Porušení rozpočtové kázně zahrnuje přibližně 926 tisíc korun. Dalších 554 tisíc se nám nepodařilo dohledat ani účetně, ani fyzicky. Jednalo se o vybrané peníze od žáků a pedagogů na zahraniční zájezdy,“ informoval Vratislav Emler, krajský radní pro oblast školství.

Podle něj kraj ředitele už předtím upozorňoval na nedostatečné personální zabezpečení účetní, ekonomické, mzdové a personální agendy a správy majetku. „Veškeré tyto věci vykonávala jedna zaměstnankyně, zatímco v jiných srovnatelných organizacích se o tuto práci dělí zaměstnanci dva. Dali jsme ke zvážení řediteli, zda nepřijmout opatření, ale to se nestalo,“ dodal Emler.

Kraj v souvislosti s gymnáziem podal trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření z činu zpronevěry, zkreslování údajů i porušování povinností při správě cizího majetku. „Ekonomka rozhodně nepostupovala, jak měla, ale je potřeba situaci dořešit,“ dodal radní.

Ředitel skončí ve funkci k 15. listopadu. „V oblasti řízení pedagogického procesu je odborníkem a nedá se mu nic vytknout. Ekonomickou část své práce však nezvládl,“ dodal Emler. „Rozhodně ho ale neviníme z toho, že by se na škole obohacoval,“ dodal hejtman Josef Novotný.

Samotný ředitel byl z rozhodnutí kraje posmutnělý.

„Chtěl jsem kraji ukázat kroky, které jsem udělal, aby se situace už neopakovala. Na jednání rady, na kterém mě odvolali, jsem ale pozván bohužel nebyl,“ konstatoval ředitel. Ten by chtěl na škole zůstat i nadále. „Velmi rád bych zde dál pracoval. Věnoval jsem škole velkou část svého života. Také ji odevzdám ve velmi dobré kondici a s kvalitními výsledky. Je to moderní škola, která nabízí kvalitní vzdělání. Za počínání ekonomky nemohu, zdála se velmi profesionální,“ uzavřel odvolaný ředitel. Školu vedl třináct let.