V pondělí se sejdou krajští zastupitelé, aby se věnovali Fondu spravedlivé transformace (FST) a projektům, které v rámci tohoto evropského fondu kraj plánuje. Čerpat může z něj 6,2 miliardy korun, které jsou určeny na odstranění ekologické zátěže regionu po uhelné těžbě.

Celkem 6,3 miliardy korun rozdělí Karlovarský kraj na útlum těžby v regionu. Ilustrační foto.
Uhelné miliardy v Karlovarském kraji začínají doutnat. Jiskru zažehla opozice

Opozice, především hnutí ANO a SPD ale nesouhlasí s postupem kraje kolem FST, který podle ní není transparentní, kritizuje výběr projektů a nevyhovuje jí ani výběr členů hodnotící komise. Opozice proto trvala na svolání mimořádného zastupitelstva pouze k tomuto tématu, čemuž kraj vyhověl. O čem se bude jednat a jaké plány má kraj s financemi, popisuje hejtman Petr Kulhánek (ODS).

Proč jste se rozhodl svolat mimořádné zastupitelstvo, o něž stálo a žádalo především opoziční hnutí ANO?
Na 30. srpna bylo již v červenci svoláno pracovní jednání zastupitelů k transformaci, abychom mohli předat všechny dosavadní informace ke strategickým projektům a k přípravě Plánu spravedlivé územní transformace. Takže jsme pracovní jednání změnili v oficiální jednání zastupitelstva. Obsahově se nezmění a bude se věnovat souhrnu informací k průběhu transformace kraje.

Fond spravedlivé transformace jitří nervy především opozici. Kolik jste podali projektů?
Bylo podáno 46 strategických projektových záměrů. Nezávislý panel hodnotitelů je podle dané metodiky vyhodnotil a podle bodového hodnocení doporučil jedenáct z nich k dalšímu zpracování. Mezi nimi je také pět záměrů Karlovarského kraje. Na jednání bude prezentován způsob výběru, který byl shodný ve všech třech uhelných regionech.

Ivana Kalinová
Komentář: A co o miliardách mluvit na rovinu...

Opozice vám stále vyčítá, že nezná osoby, které projekty posuzovaly, že je tajíte a vznáší se kolem toho taková mlha, jako kolem průšvihu ROP Severozápad, který teď jde do finiše a k soudu…

Panel hodnotitelů byl anonymní, stejně jako v dalších krajích, zejména kvůli zachování nezávislosti a objektivity hodnocení a vyloučení jakýchkoliv tlaků. Vybrané projekty jsou doporučeny k dalšímu zpracování, nebyla jim přiznána finanční podpora. Konečné slovo k výběru projektů budou mít ministerstva a finální rozhodnutí je na Evropské komisi. Jakýkoliv příměr k ROP Severozápad tak neobstojí, jde o zcela jiný proces pod bedlivým dohledem národních a evropských orgánů.

Jste si jistý projekty, které jste vybrali, Karlovarskému kraji pomohou?
Jednoznačně ano, například inovační centrum, které akcentuje vědu a výzkum – nezbytné spouštěče pro rozvoj nových odvětví v regionu. Vzdělávací areál umělecko-průmyslové školy keramické má pomoci zachovat a rozvíjet tradiční keramický a sklářský průmysl v regionu. Business park Sokolov výrazně pomůže městu s revitalizací stávajících průmyslových ploch v centru města. Transformační agentura bude hrát zásadní roli v metodické pomoci všem subjektům, které budou realizovat projekty podpořené z FST a dalších evropských fondů.

Jde o budoucnost našich dětí, jste si toho vědomi?
Určitě. Začal proces, který bude měnit region k lepšímu v následující řadě let. Budoucnost Karlovarského kraje musí stát na dvou pilířích – dnes restartujícím cestovním ruchu a lázeňství a průmyslu tradičním i novém – s vysokou přidanou hodnotou a šetrném k životnímu prostředí. K tomu je ovšem nezbytná odpovídající kvalita života, tedy nejen dobré zaměstnání, ale dosažitelné bydlení, vzdělání, zdravotnictví, dopravní dostupnost, potřebné služby a možnosti pro volný čas. Nesmíme zanedbat žádnou z těchto oblastí, protože dohromady tvoří živý organismus.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.
Rozdělení miliard je nefér, míní hejtman

Jak si představujete další rozvoj kraje, který poněkud chřadne? Karlovým Varům chybí bohatá ruská klientela, Sokolovská uhelná sice stále zaměstnává tisíce lidí, ale od těžby couvá… Myslíte si, že se z toho region za 6,2 miliardy korun dostane?

Zelená pro Evropu.Zelená pro Evropu.Zdroj: Deník6,2 miliardy z FST má být prvotním impulzem k rozvoji regionu. Dalšími jsou desítky miliard z evropských fondů, určitě také nezanedbatelné vlastní investice Karlovarského kraje. Lázeňství už ani do budoucna nebude orientováno na jeden segment klientely, složení lázeňských hostů bude širší. Průmyslové zaměření Sokolovské uhelné se výrazně mění a od fosilní energetiky směřuje k obnovitelným zdrojům energie, k revitalizací těžebních území a jejich nové využití pro cestovních ruch, rezidenční bydlení, volný čas (Medard), hi-tech průmysl, hydroponní zemědělství. Abychom pro aktivity v regionu měli dostatek kvalifikovaných lidí, připravujeme se Západočeskou univerzitou řadu oborů ekonomických, technických, humanitních včetně zdravotnických studií.