„Podpora sportu a především sportování dětí je pro nás velmi důležitá. Proto jsme se rozhodli ve vedení kraje, že i přes propad daňových příjmů v souvislosti s koronavirovou krizí nebudeme finanční prostředky pro sport v regionu nijak krátit. Sportovní kluby a sportovci tak nemusejí žít v nejistotě, zda očekávanou krajskou dotaci dostanou,“ uvedla náměstkyně hejtmana Jana Mračková Vildumetzová.

Podle krajského radního Josefa Váni se sportovní komise, která působí při radě kraje, snažila rozdělit dotace velmi pečlivě. „Pro nás je zásadní to, aby se o sport zajímalo co nejvíce dětí už od nižšího věku a aby jim láska ke sportu vydržela až do dospělosti. Velmi živě jsme proto diskutovali o rozdělení dotací a snažili jsme se vyjít vstříc všem žadatelům. Jsem rád, že krajští zastupitelé odsouhlasili poskytnutí příspěvků, protože už nic nebrání tomu, aby se potřebné finance k jednotlivým sportovním organizacím dostaly co nejdříve,“ dodal Váňa.