Vyřizovány budou nyní už jen ty žádosti o kompenzaci, které mají termín zahájení pobytu od 1. října do 17. listopadu včetně.

Karlovarský kraj do tohoto programu uvolnil tři miliony korun. Zatím krajský úřad během šesti týdnů vyřizoval 600 žádostí v celkovém objemu 1,6 milionu korun.

„Vzhledem k prodloužení nouzového stavu a k platnosti opatření proti šíření koronaviru v současnosti mohou absolvovat pobyty pouze lázeňští hosté, kterým lékař předepsal takzvané 'křížkové' lázně, a ti, kteří si lázeňskou léčebnou péči částečně hradí,“ říká náměstek hejtmana Martin Hurajčík. „Proto jsme přistoupili k přerušení příjmu žádostí s platností od 17. listopadu,“ upozorňuje.

Vzhledem k celkovému počtu přijatých žádostí na pobyty považuje tento krajský program za velmi úspěšný. „Jakmile to situace dovolí, mohl by pokračovat,“ dodává Hurajčík.