Destinační agentura už se osvědčila například v Ústeckém kraje nebo na jižní Moravě. Dali tedy krajští politici projekt, který měl společně s dalšími městy region propagovat doma i v zahraničí, k ledu? Posuďte sami:

„Kraj má připravený projekt destinační agentury už delší dobu, nicméně v současnosti je v meziresortním připomínkovém řízení návrh zákona o cestovním ruchu, který bude upravovat mimo jiné právě postavení a fungování destinačních agentur. Proto jsme dosud nezahájili činnost této agentury, jejíž fungování nastavíme přesně podle zmíněného zákona," uvedla Jana Pavlíková, která mluvčí.

To ovšem prý neznamená, že se kraj v současnosti nepropaguje v rámci ČR a v zahraničí. „Prezentujeme kraj s městy na veletrzích, prezentacích a workshopech cestovního ruchu i s tradičními krajovými specialitami. Účastnili jsme se například akce Czech Tourismu, vydáváme publikace a letáky," zdůraznil prostřednictvím mluvčí Petr Navrátil (ČSSD), náměstek hejtmana. „Vytvořili jsme webovou stránku, zaměřenou speciálně na ubytování a turistické zajímavosti a budujeme fotobanku kraje. Iniciovali jsme a podporujeme snahy o zápis Lázeňského trojúhelníku na seznam UNESCO, stejně tak v případě Montanregiou Krušnohoří," doplnila mluvčí informace s tím, že přispívá na organizaci tradičních kulturních akcí a podporuje i menší akce.

A co tedy místo destinační agentury kraj nabízí? Oddělení cestovního ruchu připravuje spuštění nové propagace pod názvem Živý kraj. „Cílem je představit region jako excelentní turistickou destinaci a zvýšit tak i zájem o region u domácích turistů. Součástí propagace je zavedení marketingové značky Živý kraj a také spuštění turistického informačního portálu a vytvoření propagačních videospotů. Projekt bude dokončen na podzim, kdy bude představen široké veřejnosti i profesionálům v oblasti cestovního ruchu," doplnila krajská mluvčí.