Dotace se rozdělí na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň, realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí, realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi, likvidaci invazivních druhů rostlin a podporu včelařství. Příjem žádostí bude zahájen 1. a 6. února.

„Cílem programů z oblasti životního prostředí je zmírnit dopady klimatických změn na území Karlovarského kraje. Na odbornou péči o zeleň a zajištění opatření zaměřených na hospodaření s povrchovou a podzemní vodou v krajině jsme vyčlenili 6 milionů korun, na protipovodňová opatření si mezi sebou žadatelé rozdají 1,5 milionu korun. Dále podpoříme částkou 4 miliony korun likvidaci invazivních druhů rostlin, abychom dosáhli biodiverzity, která je důležitá pro správně fungování přírody. A v neposlední řadě podpoříme 12 miliony korun budování zdrojů pitné vody, výstavbu nebo rekonstrukci čistíren odpadních vod či veřejných kanalizací a další vodohospodářské akce,“ uvedl náměstek hejtmana Karel Jakobec.

Policie loni šetřila v kraji šest vražd. Odhalila čtyři varny i gang se zbraněmi
Policie loni šetřila v kraji šest vražd. Odhalila čtyři varny i gang se zbraněmi

Od 11. června bude spuštěn příjem žádostí do programu na podporu včelařství. Ten je určen registrovaným chovatelům včel, kteří dosáhnou na dotaci v maximální výši 20 000 korun. „Prostřednictvím tohoto titulu se snažíme o stabilizaci a zvýšení počtu včelstev, zkvalitnění jejich chovu a celkové zlepšení tzv. opylovací služby rostlin na území regionu,“ doplnil Jakobec.

Podrobné informace o jednotlivých dotačních titulech najdou zájemci na webu Karlovarského kraje v záložce „Dotace“.

Přehled vyhlášených dotačních programů s termínem příjmu žádostí:

Program na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň (1. 2. 2024 – 30. 4. 2024)

Program na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí (1. 2. 2024 – 15. 3. 2024)

Program na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi (1. 2. 2024 – do vyčerpání alokace, nejpozději do 28. 6. 2024)

Program likvidaci invazivních druhů rostlin (6. 2. 2024 – 19. 2. 2024)

Program na podporu včelařství (11. 6. 2024 – 24. 6. 2024)