Správa železniční dopravní cesty zaslala na Ministerstvo dopravy seznam spojů s nejmenší ziskovostí v regionu. Jednání mezi krajem a Ministerstvem dopravy se uskuteční už v pondělí.

„Podle návrhu, který vypracovala pro stát Správa železniční dopravní cesty, by byla osobní doprava na železnici v našem kraji zredukována o 25 procent. Návrh přitom vychází z jediného kritéria, a to z nízkého výběru poplatku za užití dopravní cesty, což na železnici znamená něco podobného, jako dálniční poplatek na silnici,“ uvedl Petr Navrátil, náměstek hejtmana Karlovarského kraje.

Tyto změny by zasáhly hlavně dva největší přepravce. „Takovéto zrušení tratí by znamenalo pokles dopravního výkonu u Českých drah o 13 procent, u společnosti Viamont dokonce o 58 procent. Přístup státu tedy považuji za naprosto nekoncepční, vycházející z dat, které se bez širších souvislostí nedají k takovému rozhodnutí použít,“ dodal náměstek.

Správa železniční dopravní cesty ovšem odmítá, že by se jednalo o seznam tratí, které budou v budoucnu zrušeny. „Tento seznam jsme vypracovali pro Ministerstvo dopravy, protože některé tratě jsou neziskové a musí se o nich jednat. Na základě tohoto seznamu začne jednat Ministerstvo dopravy s Karlovarským krajem o tom, co s těmito spoji dál,“ řekl Pavel Halla, tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

Náměstek hejtmana se bude snažit na jednání prosadit, aby ministerstvo dopravy nerušilo žádné spoje, protože to by mohlo zkomplikovat život občanům kraje. „Rozhodně si nemyslím, že by obavy Karlovarského kraje z rušení železničních tratí v regionu byly zbytečnou panikou nebo nedorozuměním. O tom, že jsme se dotkli ožehavého tématu, svědčí rychlost, s jakou nás Ministerstvo dopravy pozvalo k jednání, které se má uskutečnit už v pondělí,“ uzavřel Petr Navrátil.

Karlovarský kraj také doporučí všem ostatním regionům v republice, aby se preventivně písemně přihlásily Drážnímu úřadu jako účastníci případných správních řízení na rušení tratí, neboť jejich zásadní práva respektive zákonné povinnosti budou takovým rozhodnutím přímo dotčena.