Tato částka je stejná jako v roce letošním. „Dříve byl tento sociální fond vyšší. Snížen byl od roku 2012, a to přibližně o 750.000 korun. Je schvalována pevná částka, to znamená, že se striktně neodvíjí od schváleného objemu prostředků na platy na daný rok," vysvětlila Andrea Bocková, mluvčí Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Mluvčí dodala, že díky zůstatkům z minulých let byl fond kromě stravování a příspěvků na penzijní připojištění používán ještě k zajištění Mezinárodního dne dětí a na Mikulášské besídky pro děti zaměstnanců.

„Peníze z fondu šly rovněž na Vánoční setkání zaměstnanců, na příspěvky na kulturní a sportovní akce, dary k jubileím zaměstnanců, byly z něj hrazeny příspěvky na rekreační pobyty úředníků, na pomoc handicapovaným zaměstnancům nebo jejich handicapovaným dětem, popřípadě k překlenutí tíživých situací," vysvětlila Andrea Bocková.

V roce 2013 byl sociální fond využit na výdaje na stravování, penzijní připojištění, byl poskytnut příspěvek na dvě kulturní akce a na pomoc handicapovaným.

„V roce 2014 pokryje výše sociálního fondu pouze výdaje na stravování a příspěvky na penzijní připojištění. Zastupitelé využívají sociální fond pouze ke stravování," doplnila krajská mluvčí.