V rámci oblasti sociální prevence nemohl díky současným požadavkům legislativy v oblasti zadávání veřejných zakázek kraj zajistit včasné vysoutěžení sociálních služeb. Na to konto však kraj zaslal na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) tabulku, kde je znázorněno, že na dofinancování chybí 2,7 milionu korun, které by pomohly do konce letošního roku zachránit některé z těch nejohroženějších.

„Zakázku na zajištění služeb pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním musel Karlovarský kraj rozdělit na sedm částí. U šesti z nich však byla podána jen jedna nabídka nebo byla druhá z nabídek vyřazena. Výběrové řízení tak muselo být podle zákona zrušeno," sdělila Jana Pavlíková, tisková mluvčí Karlovarského kraje.

„Kraj chtěl zakázku zrealizovat v rámci svého návazného individuálního projektu ´Podpora sítě služeb sociální prevence v Karlovarském kraji´," dodala.
„Na uskutečnění projektu se nám úspěšně podařilo získat dotaci z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu. Celkové náklady na projekt dosáhli pak výše 53,9 milionů korun," uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

Novela zákona o veřejných zakázkách ale nařizuje, že když se výběrového řízení přihlásí jen jeden uchazeč, musí se výběrové řízení zrušit. „V praxi to pak znamená, že dojde k posunutí harmonogramu projektu a poskytovatelé vybraných sociálních služeb budou s největší pravděpodobností vysoutěženi až od nového roku," doplnila Pavlíková.

Z toho důvodu začal kraj vyjednávat s MPSV o dofinancování některých druhů těchto služeb. „Pro obyvatele regionu, kteří tyto služby využívají by tak nastal zásadní problém. Vyjednávání je složité, protože některé z těchto projektů jsou na hranici krachu," dodal náměstek.

Tomu, že ministerstvo potřebné finance poskytne krajští zatupitelé věří. „Definitivní informace o stavu naší žádosti zatím nemáme, ale doufáme, že se nám podaří získat tuto částku, a to i nad rámec již dříve schválené dotace. Předpokladem pak je, že by suma měla bý kraji udělena během letošního listopadu," dokončil Čermák.