Velmi prodělečný provoz. To je hlavním důvodem, proč se vedení Karlovarského kraje rozhodlo, že zavře bazén na Střední pedagogické škole s Domovem mládeže v Karlových Varech, který využívaly i jiné školy a zájmové organizace. Jak uvedl krajský radní pro školství Jindřich Čermák (Piráti), provoz bazénu ještě před krizí musela škola dotovat dvěma miliony korun ročně, což by po zdražení energií mohlo být mnohem více. Problém se zavřením bazénu se začal prolínat do provozu KV Areny, na níž už se některé organizace obrátily, zda by v tamním bazénu mohly trénovat. Kapacity KV Areny jsou ale podle jejího ředitele Romana Rokůska už nyní na hraně.

"Je to těžké, ale bazén je dlouhodobě vysoce ztrátový, a přitom, jak jsme zjistili, je v drtivé většině času nevyužíván. Ze studentů sem dochází pouze pedagogická škola a gymnázium, a to třikrát v týdnu. Bazén dále navštěvuje šest organizací. Měsíčně se jedná o pět set uživatelů. Tento počet proti vysokým nákladům nedává zkrátka logiku. Proto jsme se rozhodli, že zde od 1. ledna utlumíme provoz. Bazén se zavře, ale ne úplně," komentoval situaci Čermák.

Rozsvícení vánočního stromu v Karlových Varech.
Karlovy Vary rozsvítily vánoční strom. Požehnal mu emeritní biskup Radkovský

Zdůraznil ještě jeden problém, který se týká vysokých nákladů na provoz bazénu. Doplácí na to totiž studenti ubytovaní na internátu pedagogické školy. "Provoz bazénu si musí financovat škola sama, kraj jako zřizovatel se na tom podílet nemůže. Ta ale těžko shání finanční prostředky. Aby bazén utáhla, provozuje zdejší internát částečně jako komerční hotel. Což je tedy na úkor studentů. Kapacita internátu je 630 lůžek a škola pak pro dojíždějící studenty marně shání ubytování. Navíc s rostoucí křivkou počtu žáků je jasné, že poptávka bude vyšší," vysvětlil radní pro školství. Dodal, že kraj řeší tento problém už několik měsíců a zjišťoval možnosti i na ministerstvu školství. "Podle jejich odpovědi není v současné legální cesta, jak by kraj mohl dofinancovat provoz bazénu, protože se jedná o doplňkovou činnost domova mládeže," poznamenal.

Ředitel KV Areny Rokůsek potvrdil, že už se na něj obrátili zástupci tří organizací, tedy polovina z těch, co využívá bazén na pedagogické škole, zda by mohli využívat prostory místního bazénového centra. "Některé jiné organizace k nám docházejí už nyní. Přiznávám, že je to pro nás poněkud komplikace, protože tím, že vyhradíme určité dráhy pro zájmové organizace, je to na úkor veřejnosti. A je třeba si pak klást otázku, co je naší prioritou - zda veřejný bazén, a nebo ten pro organizace. Už vloni jsme některé skupiny museli odmítat. Bojíme se zkrátka, že už toho bude moc. Už nyní jsme s kapacitami na hraně," konstatoval ředitel multifunkčního centra.

Otevřený dopis Jany Mračkové Vildumetzové:

Vážený pane hejtmane Kulhánku, vážený pane radní pro školství Čermáku, 

obracím se na Vás formou otevřeného dopisu ve věci informace o úplném uzavření bazénu v Domově mládeže v Karlových Varech od letošního prosince - ledna, jehož je kraj zřizovatelem a využívají ho sportovní kluby i vodní záchranáři k tréninkům, dále studenti a občané našeho kraje.

Chtěla bych připomenout, že již v roce 2019, když jsme byli ve vedení kraje, tak byl na nás vyvíjen velký tlak, aby byl bazén úplně uzavřen a kraj dokonce koupil v roce 2020 nový protiproudový výměník tepla. Sama jsem se v roce 2019 byla spolu s kolegy podívat na stav celého bazénu a byla jsem opravdu velmi mile překvapena, v jakém dobrém stavu bazén a veškeré zázemí bylo.

Pořád nám říkáte, respektive pan hejtman Kulhánek, jak skvěle kraj hospodaří a kolik má našetřeno finančních prostředků. Proto vůbec nechápu tento krok, který se koná potichu, nikdo o něm prakticky neví, nikde tato informace nezazněla, se zastupiteli to nebylo vůbec projednáno, nedostali jsme k tomu žádnou informaci.

Zároveň jsem obdržela informaci od paní primátorky Karlových Varů, že všechny kluby se minulý týden obrátily na KV Arénu, aby mohly získat hodiny v tomto bazénu. To však bude pro Karlovy Vary velký problém, protože pak nebudou v KV Aréně k dispozici hodiny pro veřejnost.

Pokud se všechny informace, které jsme obdrželi, zakládají na pravdě, žádáme Vás o zastavení tohoto kroku a ponechání bazénu, který je velmi využíván, nadále v provozu. Sportovní aktivity jsou velmi důležité a je obzvláště smutné, že Vy, pane hejtmane Kulhánku i Vy, pane radní pro školství Čermáku, jste oba z Karlových Varů a necháte popřípadě pohřbít - zavřít sportovní zařízení, které tolik let funguje a je velmi využíváno občany našeho kraje.

Jana Mračková Vildumetzová, předsedkyně zastupitelského klubu hnuti ANO

Reakce hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka: 

V reakci na otevřený dopis krajské zastupitelky Jany Mračkové Vildumetzové konstatuji, že Karlovarský kraj skutečně bude muset velmi pečlivě zvážit, zda bude i nadále udržovat čím dál ztrátovější provoz bazénu v příspěvkové organizaci Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary. Ztráta se v běžném roce pohybovala před nárůstem cen energií nad hranicí 2 milionů korun ročně. Náklady na provoz včetně personálu razantně vzrostly, obliba a vytíženost bazénu v Drahovicích ze strany veřejnosti přitom stále klesá. A paní zastupitelka měla situaci řešit už dávno, v roce 2019, když se na ni jako na bývalou hejtmanku obrátil provozovatel a požadoval potřebné finance.

Bazén využívají dvě školy a samotný domov mládeže, dále šest organizací. V odpoledních hodinách může přijít veřejnost, přičemž podle statistiky od poloviny září do poloviny října letošního roku dorazil jeden člověk. Bazén, co se týče vytíženosti, takzvaně jede na měně než 50 procent. Jeho fungování se musí vykrývat z peněz na provoz domova mládeže a každému musí být jasné, že z ekonomického hlediska je stav neúnosný. Navíc Karlovarský kraj ani není oprávněn dlouhodobě financovat ztrátu doplňkové činnosti své příspěvkové organizace.

My ale nechceme posuzovat jen ekonomický model, právě proto, že bazén slouží školám, sportovním plavcům i vodním záchranářům. A uvědomujeme si, jak je sport pro školáky a pro sportovce důležitý. Z toho důvodu vyzveme karlovarský magistrát, konkrétně primátorku Andreu Pfeffer Ferklovou, aby se město spolupodílelo na financování investic a provozu bazénu, který z velké části využívají právě organizace a kluby se sídlem v Karlových Varech.

Vyzveme také všechny sportovní organizace, aby do bazénu v Drahovicích nasměrovaly své tréninkové aktivity. I přesto, že máme odlišné informace o „plné vytíženosti“ bazénu v KV Areně, na kterou poukazuje zastupitelka Mračková Vildumetzová, a víme, že kapacitní rezervy mají i bazény v Alžbětiných lázních nebo na Růžovém vrchu. Zároveň se obrátíme na školy v Karlových Varech, aby v bazénu realizovaly část výuky tělesné výchovy.

Na základě odezvy od města, sportovních klubů a škol pak zvolíme další postup, o kterém budeme veřejnost podrobně informovat. Paní Mračková Vildumetzová sice ráda hlasitě mluví, ale nenabízí žádná rozumná řešení, protože by jí mohla ubrat politické body. My se ale realistického východiska budeme snažit dobrat, aby lidé co nejdříve přesně věděli, jak to s provozem bazénu nakonec bude.

Petr Kulhánek Hejtman Karlovarského kraje