Právě v něm jsou připraveny státní miliony na projekty, jejichž prostřednictvím chce hejtmanství této mety docílit. „Stanovili jsme pět strategických projektů, z nichž každý má svého styčného důstojníka z řad krajských radních. Ti do 29. března vypracují studie, náklady a stanoví projektové týmy, které na projektech budou pracovat,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Zpracovaný materiál pak projedná tripartita, krajské zastupitelstvo a pak vláda ČR.

A které projekty kraj považuje za strategické? Je to vybudování veřejné vysoké školy pro studenty dopravní fakulty. Tu chce v kraji otevřít ČVUT. „V plánu byl kdysi i vědeckotechnický park, k němuž bychom se chtěli vrátit. Komplex by zahrnoval tuto vysokou školu, kterou by mohla pro vzdělávání svých zaměstnanců využívat i společnost BMW, ale také Institut lázeňství a balneologie, veřejné výzkumné instituce Karlovarského kraje, kterou nyní zřizujeme,“ vysvětlila hejtmanka. Tento projekt mají na starosti radní Bradáč a Franta (Piráti). Na projektu výstavby nových bytů či rekonstrukcí starších, ale také zvýšení kvality veřejných prostor ve městech a obcích budou pracovat radní Blažek (HNHRM), Jakobec a Bureš (oba ODS). Třetím strategickým projektem je stavba nové střední uměleckoprůmyslové školy. Podle vedení kraje jde o jedinečný obor, jemuž je nutné věnovat patřičnou pozornost. Přípravu projektu má v gesci radní Janů (Piráti). Starší lidé zase uvítají výstavbu Domova se zvláštním režimem, jemuž se bude věnovat náměstek Kubis (ANO), a pod dohledem náměstka Hurajčíka (ANO) bude rozvoj letiště, hlavně rozšíření a prodloužení přistávací plochy.