„Ošetřovné mohou čerpat jen v případě, že budou jejich děti nemocné. Nyní mají nařízenou pracovní povinnost,“ vysvětluje mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

V regionu je proto připraveno sedm školských zařízení, která budou zajišťovat péči o děti zdravotníků, zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, příslušníků orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanců v sociálních službách a příslušníků ozbrojených sil.

„Opatření, které jsme přijali, má pomoci rodičům, jež pracují jako hasiči, zdravotníci nebo jako příslušníci dalších složek a v době nouzového stavu nemohou kvůli svým pracovním povinnostem zůstat doma se svými dětmia starat se o ně. Velmi si vážím vstřícného jednání ze strany starostů obcí s rozšířenou působností a ředitelů oslovených škol a školských zařízení, které vedlo k rychlému řešení situace. Díky této spolupráci bude zajištěna péče pro děti ve věku od 3 do 10 let, a to v čase od 6 do 18 hodin. V každé skupině bude místo maximálně pro 15 dětí,“ dodává Kubis.

Zkomplikovala se i praktická výuka na odborných středních školách a učilištích. Ještě minulý týden ředitelé těchto škol kvitovali, že praxe byla i přes jejich uzavření zachována. „Je to nešťastné rozhodnutí, naše praxe jsou o skupinách s maximálně 12 žáky, které jsou ve skutečnosti v reálném prostředí při praktikách ještě menší. Žáci na nich získávají dovednosti, znalosti i zkušenosti, které jsou nenahraditelné,“ říká ředitel Střední školy stravování a služeb Jiří Neumann. Podle něho na ukončení praktik doplatí i podnikatelské subjekty, kde žáci praxi měli. „Jsou začleněni do nějakého výrobního procesu, kde nyní budou opět chybět,“ dodává ředitel školy.