Je ale nutné dodržovat veškerá hygienická opatření, jako je nošení roušek, předepsané rozestupy, desinfekci rukou a používání jednorázových rukavic při manipulaci s knihami. „I nadále chceme udržet bezpečnou knihovnu pro návštěvníky i zaměstnance. Máme dostatek ochranných prostředků, včetně roušek, které jsou zdarma na našem rouškovníku v centrální hale,“ uvedl ředitel knihovny Vratislav Emler.