Autor musí být starší 14 let, tvorbě se nesmí věnovat profesionálně. Patronkou letošního ročníku je spisovatelka a scenáristka Petra Soukupová. V současnosti pracuje jako jeden z dramaturgů nekonečného seriálu Ulice. Letošní motto soutěže pochází z jedné z jejích knih a zní: A teď konečně jedu pryč z toho smutku, do světa, kde nikdo nic neví.

Novým pravidlem je skutečnost, že povídka zaslaná do soutěže musí na toto motto nějakým způsobem reagovat. Vzít ho například jako výchozí motiv pro děj povídky nebo jej může povídka obsahovat. Podrobná pravidla literární soutěže jsou uvedena na novém webu krajské knihovny www.knihovnakv.cz. Příjem prací trvá do 31. prosince.

Nezávislým hodnocením určí porota deset soutěžních prací, které budou zveřejněny ve sborníku soutěže. Z těchto deseti pak vybere patronka soutěže tři nejlepší a rozhodne o jejich umístění na 1. 3. místě. Slavnostní vyhlášení výsledků za účasti Petry Soukupové proběhne v únoru.