Pracovní návštěva Karlovarského kraje Petra Hladíka (KDU-ČSL), ministra pro životní prostředí, proti sobě znovu postavila hnutí ANO a krajskou koalici (STAN, Místní, Piráti, SPOLU, SNK1). Podle zástupců hnutí ANO ministr Hladík přivezl vedení kraje špatnou zprávu o špatně vybraných strategických projektech, které mají pomoci transformovat tento strukturálně postižený region. Podle hejtmana Petra Kulhánka (STAN) se ANO mýlí a o žádnou špatnou zprávu nešlo. "A Karlovarskému kraji žádná ostuda a ztráta evropských dotací, jak tvrdí hnutí ANO, nehrozí," ostře dementoval zprávy opozičního ANO hejtman Kulhánek.

Z Fondu spravedlivé transformace může Karlovarský kraj čerpat na obnovu krajiny 6,2 miliardy. Výběr strategických projektů ale považuje opoziční ANO za netransparentní a většina z členů absolutně nesouvisí s procesem transformace regionu. Jako rizikové projekty měl podle ANO ministr Hladík označit ašskou Vlaštovku, která má oživit tento příhraniční region, rekonstrukci horského hotelu Klínovec a projekt České zemědělské univerzity v Praze nazvaný Krajina 2030+. "Těmto třem projektům a možná i dalším hrozí, že nepostoupí do dalšího kola posuzování a tím pádem by mohl Karlovarský kraj přijít o alokované peníze v programu Spravedlivé transformace, který pro regiony zasažené těžbou uhlí vypsala Evropská unie," uvedla krajská zastupitelka a poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

To ale hejtman Kulhánek zcela odmítá. "Ministra Hladíka jsem v rámci jednání s Radou Karlovarského kraje informoval o stavu strategických projektů, jež budou podávány do vybraných výzev Operačního programu spravedlivá transformace. Zároveň s tímto jsem také upozornil pana ministra na to, že u tří projektů je třeba dbát zvýšené pozornosti. Každý z těchto projektů má v tuto chvíli specifické problémy, na něž jsem právě na společném jednání upozornil, a to zejména proto, aby bylo zřejmé, že o nich víme a dále monitorujeme jejich postup. Ani u jednoho z těchto projektů se nejedná o kritickou situaci. Kraj jen zvýšil dohled nad projekty, a to prostřednictvím Regionální stálé konference, jež dozoruje přípravu projektů," zdůraznil hejtman.

Z líčení v případu nájemné vraždy karlovarského vyhazovače.
Nájemná vražda karlovarského vyhazovače: V procesu se objevují nesrovnalosti

U projektu města Aš vedení kraje evidovalo problém ve chvíli, kdy se po komunálních volbách změnilo vedení na radnici a nebylo zřejmé, zda i nové vedení bude ve shodě s tímto projektem. "Nicméně se ukazuje, že kroky zástupců města vedou zdárně k realizaci projektu. Zde možné riziko tedy významně opadá. U projektu horského hotelu Klínovec je v tuto chvíli problém to, že zatím nebyl nalezen strategický partner pro realizaci projektu, což je velmi zásadní, protože bez tohoto není možné projekt do výzvy podat. Město Boží Dar, které je žadatelem, musí tedy strategického partnera dále hledat. Poslední projekt, u kterého jsme zaznamenali zvýšenou potřebu dohledu, je projekt Česká krajina 2030+. Zde jde o časové rozložení přípravy. Neměli jsme totiž zpětnou vazbu, v jakém fázi je příprava stavu proveditelnosti. A protože se snažíme předcházet jakýmkoliv případným problémům a potížím, považoval jsem za důležité tyto informace předat také panu ministrovi a jeho týmu," vysvětlil Kulhánek. Hejtmanství ministr Hladík doporučil, aby zvážilo, zda je reálné stihnout celou přípravu a zda projekty splňují podmínky spravedlivé transformace. "Ze strany ministerstva přislíbil intenzivní jednání s evropskou komisí ve věci veřejné dovolené podpory, a to tak, aby projekty sloužily k transformaci území, ke změně zaměstnanosti, vzdělávání, úpravě sociální péče a dalším," doplnil jednání hejtman.

Hnutí ANO ale na možných rizicích zamítnutí výše zmíněných projektů trvá a vedení kraje vyzývá k urychlenému společnému jednání. „Jsme ochotni začít ihned jednat a být nápomocni při vyřešení této nastalé situace. Karlovarský kraj nesmí o alokované peníze přijít. Finanční podpora a pomoc Evropské unie je pro náš region důležitá. Proto by měl hejtman Petr Kulhánek přestat opozici přehlížet a začít s ní jednat,“ dodala Jana Mračková Vildumetzová. Podle ANO měly být vybrány úplně jiné projekty. Například ty ze Sokolovska, které bylo nejvíce postiženo těžbou hnědého uhlí. "Právě to je totiž hlavním smyslem tohoto dotačního programu, ze kterého má Karlovarský kraj čerpat 6,2 miliardy korun,“ pokračuje poslankyně parlamentu, místostarostka Sokolova a krajská zastupitelka Renata Oulehlová (ANO) s tím, že právě sokolovská radnice měla připraveno celkem pět strategických projektů, ale byla současným vedením kraje absolutně přehlížena a ignorována.

Vedle netransparentního výběru projektu kritizuje opozice i skutečnost, že mezi vybranými projekty chybí ty, které je možné vnímat jako takzvaně produktivní investice, které podpoří vznik nových pracovních míst a přilákají do kraje kvalifikované lidi. „Oprava horského hotelu Klínovec je absolutní nesmysl. Hotel nemá nic společného s těžbou uhlí ani jiným postižením našeho kraje. Dokonce nedostal ani doporučení od hodnotící komise. Od začátku jsme ostře vystupovali proti jeho zařazení mezi ty strategické. Hejtman a jeho radní se ale musí nějak udržet u moci a proto dochází k takovýmto těžko pochopitelným krokům a rozhodnutím, která rozhodně nejsou ve prospěch Karlovarského kraje a jeho občanů,“ doplňuje chebská radní a krajská zastupitelka Gabriela Dostálová (ANO).