Původně pětadvacetičlenná krajská koalice (STAN, Piráti, SPOLU, část hnutí Volba pro kraj a Místní) zřejmě zahájila jarní detox. Po krajské zastupitelce Jitky Pokorné (Místní 1), jejíž podpis na koaliční dohodě chybí, a Josefa Janů, který opustil Piráty, se pro samostatnost a nezávislost rozhodl i krajský zastupitel a místostarosta Sokolova Jan Picka (VOK). "Do konce volebního období bude Jan Picka prosazovat názory hnutí Volba pro kraj v souladu se zájmy a potřebami občanů Karlovarského kraje, a to na základě získaného mandátu jako nezařazený zastupitel," uvedl Michal Soukup, předseda hnutí Volba pro kraj.

Jan Picka své rozhodnutí, které schválilo i předsednictvo hnutí VOK, potvrdil. "Do žádného jiného zastupitelského klubu nevstoupím a budu hlasovat opravdu podle svého svědomí," uvedl. Jako důvod vystoupení z krajské koalice uvedl výhrady ke krajskému řešení problémů ve zdravotnictví, nesouhlasí s výší financí, které kraj chce jednostranně směřovat do Císařských Lázní a nepodporuje vznik mnoha destinačních agentur. "Ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März je odborníkem na svém místě, ale celá oblast zdravotnictví zahrnuje širší problémy, které zcela zvládnout nemůže. Proto by měl mít kraj stálého radního pro zdravotnictví, přesto tato funkce stále chybí," uvedl Jan Picka. Právě on bývalého krajského zastupitele Märze (tehdy VOK) po jeho rezignaci v krajském zastupitelstvu nahradil. Kraj se měl podle Picky také daleko dříve ozvat kvůli rušením poboček pošt.

Ocenění olympionici s představiteli kraje.
Mladí olympionici z Karlovarského kraje dostali šeky i volné vstupenky

Stejného názoru je i hnutí VOK. Podle předsedy Michala Soukupa v poslední době přibývá rozhodnutí, se kterými zástupci hnutí VOK nesouhlasí a neztotožňují se s nimi. "Rovněž necítíme podporu a aktivní přístup ke komunikaci ze strany vedení kraje," zní oficiální stanovisko VOK.

I když Jan Picka zdůraznil, že bude hlasovat samostatně, hejtman Petr Kulhánek (STAN) jeho rozhodnutí jako demonstrativní odchod z koalice nevnímá. "Tak jsem o tom s ním i hovořil. Chce se rozhodovat autonomně, nechce však ohrozit fungování koalice. Jsme domluveni, že pokud s nějakou problematikou bude mít potíž, avizuje to dopředu, abychom mohli danou věc probrat. Mám k tomu ještě domluvenu schůzku s vedením VOK. Rád bych s nimi probral i okruhy, které pojmenovali jako problematické. Zatím k tomu nemohlo dojít, protože nám je dosud nikdo neavizoval. Zůstáváme tedy v čilé komunikaci, věřím, že Jan Picka bude stále ve velké míře koalici podporovat. I kdyby tomu tak nebylo vždy, dosavadní většina je s převahou tří zastupitelů. Shrnuto – jsem přesvědčen, že koalici to nijak neohrozí a budeme s VOK spolupracovat i nadále," zdůraznil hejtman. Někteří krajští zastupitelé ale Pickův nečekaný odchod u krajské koalice kritizují a poukazují na to, že nejprve se dle dikce podepsané koaliční smlouvy mají spory řešit smírčím řízením, což se nestalo. Hnutí Volba pro kraj se o to podle některých zastupitelů vůbec nepokusilo, což považují za politické selhání.

Krajská koalice nyní disponuje čtyřiadvaceti mandáty v pětačtyřicetičlenném krajském zastupitelstvu a i přes dva sporné hlasy Pokorné a Janů má stále většinu. V opozici je hnutí ANO a SPD.