Karlovarskou krajskou nemocnici (KKN) povede nové představenstvo. Krajská rada, která je zároveň valnou hromadu KKN, zvolila ve čtvrtek nové členy představenstva KKN, kteří by se svých funkcí měli ujmout od 1. února. Ještě předtím byla schválena rezignace původních členů představenstva s ukončením smluv k 31. lednu 2021.

Do výběrového řízení se přihlásilo sedm uchazečů. „Komise vybrala Martina Čvančaru a Josefa Machka. Následně Jozef Machek oznámil, že mu jeho pracovní závazky neumožňují být členem představenstva KKN. Z toho důvodu jsme nakonec schválili namísto něj Jana Špilara, který ve výběrovém řízení skončil jako třetí,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek (STAN). Podle uvolněného zastupitele pro zdravotnictví Josefa Märze by v budoucnu měla vzniknout užší pracovní skupina primářů, která by v rámci KKN byla odbornou podporou a intenzivně spolupracovala s vedením KKN.

Martin Čvančara, biochemický inženýr, který dosud pracuje v KKN a s provozem společnosti je dobře obeznámen,  bude zastávat funkci provozně technického ředitele a člena představenstva. Jan Špilar obsadí pozici ekonomického ředitele a člena představenstva. Dříve pracoval v bankovnictví a jako finanční ředitel v agentuře CzechTourism.