Návrh opozice, aby byl schválen rozpočet, a organizace a další instituce tak mohly žádat o dotace, ale zůstal nevyslyšen. „My souhlasíme s vašimi přesuny v rámci rozpočtu. Nevidíme proto důvod pro rozpočtové provizorium,“ zdůraznila Jana Mračková Vildumetzová.

Hejtman Kulhánek ale trvá na tom, že rozpočet projedná zastupitelstvo až 1. února. „V původním rozpočtu dosahoval schodek minus 151 milionů, ovšem po započtení daňového balíčku ve výši minus 79 milionů by se jednalo o celkový provozní schodek 230 milionů. Schodek ale chceme stáhnout na 64 miliony,“ zdůvodnil průtahy hejtman Kulhánek.