Povodně, které před pár dny zasáhly Karlovarský kraj poukázaly také na nedostatky, které je potřeba řešit. Krajští hasiči proto připravují projekt, který bude včas varovat obyvatele měst i obcí před velkou vodou. Pokud se podaří získat finanční prostředky z dotací, tak bude projekt zrealizován na jaře příštího roku.

„Jedná se o varovný systém. V každém městě v kraji budou rotační sirény nahrazeny syrénami elektronickými. To znamená, že například hasiči či členové povodňově komise mouhou lidem mluveným slovem říct, co je čeká,“ konstatoval Martin Volf, náměstek ředitele Hasičského záchraného sboru Karlovarského kraje.

Krajští hasiči chtějí získat peníze na tento projekt z programu životního prostředí. „V současná době podáváme kompletní žádost. Sirénami bude vybaveno 216 obcí, tudíž se jedná o projekt za desítky milionů korun,“ dodal.

Podobný systém funguje už ve Žluticích, které velká voda také postihla. „Naštěstí jsme to celé zvládli v pohodě a škody jsou téměř nulové. Povodně prověřeli jak místní obyvatelé, tak i náš systém. Ve městě siréna funguje, ale určitě by ji chtělo zmodernizovat,“ řekl Václav Slavík, starosta Žlutic. Ten zároveň uvedl, že i vedení Žlutic se snaží získat dotace na další protipovodňová opatření. „Chtěli bychom získat finanční prostředky na monitorování hladin řek, což by výrazně zlepšilo naše protipovodňová opatření,“ dodal starosta Václav Slavík.