Oldřich Volf nastoupil k hasičům v roce 1992 v Sokolově. V roce 2000 se stal velitelem zdejší stanice, aby se o dva roky později stal náměstkem ředitele. "Oldřich Volf je nejdéle sloužím náměstkem ředitele pro úsek IZS v celé ČR. Tuto funkci zastával dvacet let, z toho téměř po celou dobu zároveň jako statutární zástupce krajského ředitele," uvedl mluvčí hasičů Martin Kasal.

V průběhu hasičské kariéry si Oldřich Volf doplnil vzdělání. "Studoval na Vysoké škole báňské – Technické Univerzitě v Ostravě na Fakultě bezpečnostního inženýrství, kde toto studium ukončil státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce s titulem Ph.D.," uvádí hasiči na svém webu. Nový ředitel je také autorem i spoluautorem řady odborných publikací, zároveň je aktivní v pedagogické činnosti na ČVUT Praha na Fakultě bezpečnostního inženýrství.

"Během svého působení u hasičského sboru se Oldřich Volf zasadil o klíčové změny a inovace, například v oblasti unifikace vybavení jednotek HZS Karlovarského kraje, sjednocení výkonu služby stanic HZS Karlovarského kraje, systému výběru uchazečů pro služební místo hasič, centralizace operačního řízení u HZS Karlovarského kraje a přípravy moderního společného operačního střediska základních složek IZS v kraji," uvedl mluvčí s tím, že Volf je rovněž zakládajícím organizátorem prestižní oborové konference IZS „Konference IZS Karlovy Vary". "V rámci zásahové činnosti se významně podílel především na strategické úrovni řízení na zvládnutí zvlášť mimořádných událostí nejen na území kraje, ale i jinde, například jako velitel vyslaného odřadu HZS Karlovarského kraje na pomoc kolegům v jihomoravském kraji po zničujícím tornádu v roce 2021," uvedl dále Kasal.

Dle svých slov přebírá Oldřich Volf hasičský sbor v dobré kondici a hodlá pokračovat především ve vysoké odbornosti klíčového sboru integrovaného záchranného systému.

Oldřich Volf nahradil ve funkci dnes již bývalého ředitele Václava Klemáka, který odešel do důchodu. Ještě předtím se ale symbolickým přiťuknutím rozloučil s příslušníky a zaměstanci krajského ředitelství. "Za sbor přejeme brigádnímu generálovi Klemákovi především pevné zdraví do dalších let a klidné užíváni si důchodu v civilním životě," uvedli hasiči pod fotografiemi na Facebooku.