Těžba nerostů zvyšuje prašnost ve svém okolí. Může vyvolávat onemocnění horních cest dýchacích, u slabších jedinců i astma. Narušením minerálních pramenů těžební činností se lázeňské město Karlovy Vary potýká už 130 let. Dodnes jetím karlovarské Vřídlo poznamenáno. Jen v okolí Božíčan a Mírové je rozloha současných a budoucích důlních děl 4 km2. 

Často se otvírají nové a nové povrchové lomy aniž by ty stávající byly dotěženy. Je to součástí byznysu a možná i nečestného čerpání státních financí, mnohdy jde i o stamiliony. Stává se, že počínající rekultivace vytěžených dolů se promění ve skládku i s nebezpečnými odpady. Poté se vše zaveze zeminou, zatravní, zalesní a co je pod povrchem nikdo nevidí. I to je součást byznysu? 

Je to i součást dědictví z dob rudého temna, kdy byli lidé potlačováni na svých právech. I dnes se mocní harpagoni snaží potlačovat práva, zájmy dotčených obcí, měst a obyvatel v nich žijících na úkor svého zisku. O trvalém devastování rázu krajiny ani nemluvě. Častokrát se říká státní zájem, nevytěží-li to tato společnost, vytěží to jiná, nepostaví-li gigantické haly tato společnost, postaví je jiná. To jsou časté laciné argumenty těch, kteří se skrytě snaží prosadit zájmy bezohledných harpagonů.

Obrana proti takovýmto nežádoucím záměrům je obtížná, nikoliv nemožná. Jde o zdlouhavý proces obrany, který aby uspěl, potřebuje trpělivost a hlavně podporu veřejnosti. Nenechat se obalamutit lesklými pozlátky plný lákavých slibů, které se nikdy nenaplní. Jde o pouhý klam na zvrácení veřejného mínění. Také se snaží proniknout do zastupitelstev s dotlačením svých koní na vedoucí posty. A tak ovládat dění v obcích, znevažovat opoziční názory, dosažené úspěchy vydávat jen za své a tím opět ovlivňovat obyvatelstvo. Vím, o čem mluvím. Touto problematikou se zabývám od 90 let minulého století a uvedené praktiky mocných harpagonů jsou stereotypní, stále se opakující. Necháme-li si to líbit a podlehnete, prohrajete. Vaše životy budou ovlivňovány hrabivostí mocných. Stojí-li Vám za pár tisícovek měsíčně do obecního rozpočtu nechat si nevratně zničit vám přirozený ráz krajiny a nechat se omezovat na svých právech, budiž, je to vaše volba. Pokud by zastupitelstva neprodávala pozemky společnostem, které tam lidé nechtějí, a nedávala by souhlas z jejich působením v obci, tak by si asi nikdo nechtěný v jejich katastru ani nekopnul. A žádné spory ani soudy by nebyly.

Petr Zikmund z Božičan