"Během této doby bude podle provozovatele krematoria stále možné pořádat v prostorách krematoria smuteční obřady, ostatky zesnulých budou následně převezeny k žehu do krematoria Vysočanské zahrady v Hrušovanech na Chomutovsku a popel bude pozůstalým předán opět v Karlových Varech," uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Podle něho pec dosáhla svých provozních limitů, je v provozu pět let, od června roku 2019, a za tu dobu v ní proběhlo 12 932 pohřbů žehem. "Město během léta provede opravu, která její životnost prodlouží na další tři roky nebo 10 000 žehů. Oprava si vyžádá 4,8 milionu korun, Karlovarský kraj poskytnul městu dotaci ve výši 1,3 milionu korun jako kompenzaci za zvýšené využívání krematoria v době covidu a s ním souvisejících nařízených mimořádných opatření, což způsobilo rychlejší spotřebování kapacity kremační pece," konstatoval mluvčí.